pixelg
wyniki I półrocze 2020 - 2020-07-15 - LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA (bogdanka)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

wyniki I półrocze 2020 - komunikat spółki LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA (bogdanka) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr16/2020

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

LW BOGDANKA S.A.
Temat


Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2020 roku

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:

Zarząd Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. informuje, iż w dniu 15 lipca 2020 roku powziął informację o wstępnych wynikach finansowych Grupy za pierwsze półrocze 2020 roku (1H 2020) i podjął decyzję o przekazaniu ich do publicznej wiadomości:

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za 1H 2020:

Przychody ze sprzedaży netto: 849.011 tys. zł
EBITDA: 221.108 tys. zł
EBIT: 49.900 tys. zł
Zysk netto: 36.669 tys. zł

Produkcja węgla handlowego w omawianym okresie wyniosła 3.697 tys. ton (wobec 4.825 tys. ton w 1H 2019) , a sprzedaż 3.522 tys. ton (4.770 tys. ton w 1H 2019).
Wpływ na niższe wyniki operacyjne Spółki w 1H 2020 miało przede wszystkim zmniejszenie popytu na węgiel energetyczny ze strony energetyki zawodowej i ciepłownictwa. W I kwartale wynikało ono z ciepłej i wietrznej zimy, a w drugim ze zmniejszenia zapotrzebowania na energię w kraju związanego z ograniczeniami wprowadzonymi w związku z pandemią koronawirusa, których skutkiem było spowolnienie procesów gospodarczych.
Zarząd przewiduje, że w całym roku 2020 produkcja węgla handlowego wyniesie ok. 8,2 mln ton.
W drugim kwartale nie wystąpiły zdarzenia jednorazowe mające istotny wpływ na prezentowane wyniki. Grupa zachowała płynność działalności we wszystkich obszarach, wprowadzając odpowiednie procedury bezpieczeństwa związane z zagrożeniem koronawirusem.

Ostateczne wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w Skonsolidowanym Raporcie Półrocznym Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za pierwsze półrocze 2020 roku, którego publikację zaplanowano na 3 września 2020 roku.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-15Artur WasilPrezes Zarządu
2020-07-15
Artur Wasilewski
Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych


Nazwa jednostki:LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:LW BOGDANKA S.A.
Adres:, 21-013 Bogdanka
Telefon:(0-81) 462 56 00
Fax:(0-81) 462 56 17
www:www.bogdanka.eu
NIP:713-000-57-84
REGON:430309210

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Bogdanka SA
BOGDANKA
2020-09-03 SA - PSr
2020-08-27 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-08-27 WZ - podjęte uchwały: powołanie członków RN
2020-08-27 powołanie członków RN
2020-07-30 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-07-29 WZ - podjęte uchwały: powołanie RN, podział zysku
2020-07-29 powołanie RN
2020-07-15 wyniki I półrocze 2020

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy