pixelg
rozpoczęcie negocjacji w sprawie wypracowania zasad i warunków nabycia pakietu kontrolnego nad Inventionbio sp. z o.o. - 2020-08-28 - BORUTA-ZACHEM SPÓŁKA AKCYJNA (boruta)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

rozpoczęcie negocjacji w sprawie wypracowania zasad i warunków nabycia pakietu kontrolnego nad Inventionbio sp. z o.o. - komunikat spółki BORUTA-ZACHEM SPÓŁKA AKCYJNA (boruta) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr8/2020

Data sporządzenia: 2020-08-28
Skrócona nazwa emitenta
BORUTA-ZACHEM S.A.
Temat
Informacja o rozpoczęciu negocjacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Boruta Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka ), w nawiązaniu do uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 lipca 2020 r. (uchwały podjęte przez walne zgromadzenie zostały przekazane raportem EBI nr 19/2020 z dnia 31 lipca 2020 r.) podwyższającej kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł i nie wyższą niż 15.000.000,00 zł poprzez emisję nie mniej niż 1 akcji i nie więcej niż 150.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, informuje iż rozpoczął negocjacje w sprawie wypracowania zasad i warunków nabycia (przejęcia) pakietu kontrolnego nad spółką Inventionbio sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Inventionbio sp. z o.o. jest spółką prowadzącą badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii i której przejęcie stworzy efekt synergii pomiędzy Spółką, Inventionbio sp. z o.o. a Onlybio.life sp. z o.o., co również powinno przełożyć się na wyniki poszczególnych spółek, a także na wynik całej grupy kapitałowej Spółki. Środki pozyskane w emisji akcji serii F mają zostać przeznaczone właśnie na przejęcie kontroli nad Inventionbio sp. z o.o., co szczegółowo zostało przedstawione w opinii w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii F, która stanowi załącznik do uchwały nr 19. Prowadzone negocjacje mają na celu w szczególności określenie sposobu przejęcia kontroli przez Spółkę nad Inventionbio sp. z o.o. oraz ceny przejęcia, ale także określenie wysokości ceny emisyjnej akcji serii F wyemitowanych przez Spółkę. Zarząd Spółki wskazuje, że będzie rekomendował, żeby cena emisyjna była nie niższa niż średni kurs notowania akcji Spółki na rynku NewConnect z okresu co najmniej 1 miesiąca poprzedzającego dzień transakcji, który na dzień publikacji niniejszego raportu wynosi 0,82 zł (osiemdziesiąt dwa grosze). Średni kurs akcji Spółki w ostatnim okresie znacznie przewyższa wartość 0,25 zł, wskazaną w uchwale walnego zgromadzenia nr 19. Ostateczna cena emisyjna akcji zostanie wypracowana w toku negocjacji, jednakże Zarząd Spółki deklaruje, że będzie podejmował działania faktyczne i prawne w celu ustalenia jak najwyższej ceny emisyjnej akcji serii F, tak żeby jej wartość była skorelowana z aktualnym kursem akcji Spółki. O zakończeniu negocjacji i ostatecznym ustaleniu ceny emisyjnej Zarząd Spółki poinformuje odrębnym raportem
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-28Artur BielskiPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:BORUTA-ZACHEM SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:BORUTA-ZACHEM S.A.
Adres:Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz
Telefon:+48 52 374 82 40
Fax:+48 52 361 09 62
NIP:953-24-89-839
REGON:093224721

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy