pixelg
zawarcie umowy o zachowaniu poufności - 2020-09-11 - BORUTA-ZACHEM SPÓŁKA AKCYJNA (boruta)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zawarcie umowy o zachowaniu poufności - komunikat spółki BORUTA-ZACHEM SPÓŁKA AKCYJNA (boruta) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr9/2020

Data sporządzenia: 2020-09-11
Skrócona nazwa emitenta
BORUTA-ZACHEM S.A.
Temat
Zawarcie umowy o zachowaniu poufności rozpoczęcie współpracy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Boruta - Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 11 września 2020 r. Spółka oraz InventionBio Sp z.o.o., ( InventionBio ) podpisały z Perdue Agribusiness LCC (dalej: Perdue Agribusiness ) Umowę o zachowaniu poufności ( Umowa ), w którym Strony wyraziły wolę podjęcia ewentualnej współpracy.
Umowa o poufności została zawarta w związku z możliwością współpracy pomiędzy Stronami w zakresie know-how dotyczącej biorafinerii opartej na biotransformacji biomasy rolniczej z wykorzystaniem mikroorganizmów GRAS, skupiającej się na produkcji / frakcjonowaniu zielonych środków chemicznych oraz produkcji wielofunkcyjnego komponentu paszowego. Opracowane technologie są przedmiotem licznych zgłoszeń patentowych m.in. P.406135, USA. 16/606982, str.421356, str.424555, PCT / IB2018 / 052768, str.425775, PCT / IB2019 / 054480, P-432956, PCT / IB2020 / 051416

Zgodnie z przedmiotową umową Strony będą wymieniać się informacjami mającymi charakter informacji poufnych, stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa, w celu możliwości nawiązania współpracy w przyszłości w wyżej wymienionych zakresach. Zawarcie umowy o zachowaniu poufności nie rodzi po żadnej ze Stron zobowiązań finansowych, natomiast jest to pierwszy etap w negocjacjach związanych z nawiązaniem współpracy biznesowej pomiędzy stronami. W przypadku zawarcia takiej umowy Emitent poinformuje o tym odrębnym raportem.

Intencją Stron jest zidentyfikowanie obszarów potencjalnej współpracy. Strony rozpoczęły analizy w zakresie nawiązania wzajemnej współpracy w celu opracowania ulepszonych składników pasz lub technik do zastosowania w przemyśle.
Jednocześnie Emitent informuje, że do Spółki dotarły surowce od Perdue Agribusiness, które będą badane i analizowane pod kontem możliwości zastosowania wyżej wymienionych technologii.

Perdue Agribusiness LLC jest spółką wchodzącą w skład dużego amerykańskiego koncernu Perdue Farms, którego działalność w zakresie przemysłu rolno-spożywczego cieszy się ponad stuletnią tradycją i zatrudniającego ponad 20 tys. osób.. Przedsiębiorstwo pozyskuje, sprzedaje i przetwarza towary rolne, w tym zboża, nasiona oleiste, mieszanki paszowe i specjalne oleje z nasion do celów spożywczych i przemysłowych. Perdue oferuje technologię, która ma pozytywny wpływ na produkcję rolną i wydajność, stabilność ekonomiczną producentów oraz zrównoważony rozwój i ochronę środowiska. Dostarcza także elastyczne i przyszłościowe rozwiązania dla swoich klientów w zakresie rolnictwa ekologicznego. Perdue Farms w roku obrotowym 2018/2019 osiągnął przychody na poziomie 7,3 mld USD.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-11Artur BielskiPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:BORUTA-ZACHEM SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:BORUTA-ZACHEM S.A.
Adres:Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz
Telefon:+48 52 374 82 40
Fax:+48 52 361 09 62
NIP:953-24-89-839
REGON:093224721

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy