pixelg
powołanie RN - 2020-07-23 - Boryszew Spółka Akcyjna (boryszew)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

powołanie RN - komunikat spółki Boryszew Spółka Akcyjna (boryszew) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr25/2020

Data sporządzenia: 2020-07-23
Skrócona nazwa emitenta
BORYSZEW
Temat
Powołanie Rady Nadzorczej Boryszew S.A. na nową kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu 23 lipca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ") dokonało wyboru Rady Nadzorczej na nową wspólną trzyletnią kadencję, w następującym składzie:
1. Pan Jarosław Antosik
2. Pan Andrzej Juszczyński
3. Pan Wojciech Kowalczyk
4.Pan Mirosław Kutnik
5.Pani Małgorzata Waldowska

Życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki:

Pan Jarosław Antosik jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, Wyższej Szkoły Finansów i Bankowości (1997). W 1998 roku ukończył studia podyplomowe we Francuskim Instytucie Zarządzania, uzyskując Międzynarodowy Dyplom Zarządzania. W 2008 roku ukończył również studia doktoranckie w Szkole Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim. W 1997 roku rozpoczął pracę w dziale podatkowym Spółki Arthur Andersen Sp. z o.o., a w 2002 roku uzyskał certyfikat doradcy podatkowego. W latach 2002 2005 był zatrudniony w dziale podatkowym Spółki Ernst &Young Sp. z o.o. Obecnie jest Partnerem w Spółce Accreo Sp. z o.o., gdzie pełni również funkcję Członka Zarządu. Pan Jarosław Antosik jest także członkiem Rady Nadzorczej Alchemia S.A.
Pan Jarosław Antosik nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Andrzej Juszczyński jest absolwentem Wydziału Matematyki UMCS w Lublinie oraz podyplomowych studiów w Szkole Głównej Handlowej /rachunkowość zarządcza i kontroling/, ESCP Europe Campus London Controlling Business School i Solvay Brussels School Economics & Management /Professional in Real Estate/.
Od kwietnia 2020 jest doradcą Zarządu Track Tec S.A. Do 7 stycznia 2020 był Wiceprezesem i Dyrektorem Finansowym PESA Bydgoszcz S.A. Wcześniej był Prezesem, Wiceprezesem lub Członkiem Zarządu odpowiedzialnym za finanse między innymi w takich spółkach jak Polimeks Mostostal S.A., Eurolot S.A., Polska Grupa Górnicza. Przez wiele lat był związany z TP S.A, później Orange Polska S.A.
Jest menedżerem z doświadczeniem w restrukturyzacjach przedsiębiorstw, w których odpowiadał za obszary finansów, rachunkowości zarządczej i controllingu. Nadzorował i realizował strategiczne projekty restukturyzacyjne, kierował zespołami odpowiedzialnymi za procesy dokapitalizowania, zmian właścicielskich czy refinansowania zadłużenia. Ma doświadczenie w współpracy z podmiotami zagranicznymi, z sukcesami kierował negocjacjami w ramach wzajemnych rozliczeń polskich spółek i ich partnerów z rynków europejskich.
Pan Andrzej Juszczyński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Wojciech Kowalczyk jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie.
Pan Wojciech Kowalczyk pracował w latach 1995 2001 w Banku Handlowym, następnie był dyrektorem rynku papierów dłużnych w Merrill Lynch International w Londynie. W 2010 objął stanowisko dyrektora Banku Gospodarstwa Krajowego odpowiedzialnego za pion sprzedaży i rynków finansowych, w tym samym roku przeszedł na stanowisko wiceprezesa zarządu tej instytucji. W latach 2012 2014 był wiceministrem finansów, w 2014 i w latach 2015 2016 wiceministrem skarbu państwa, w latach 2014 2015 wiceministrem gospodarki, w latach 2016 2017 wiceministrem energii. W latach 2017 2020 był wiceprezesem zarządu ds. inwestycji kapitałowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej.
Pan Wojciech Kowalczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Mirosław Kutnik ukończył w 1989 roku Wydział Prawa na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, uzyskując tytuł magistra prawa. W 1994 roku został wpisany na listę radców prawnych pod numerem TR 467 w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu.
W latach 1995 2005 prowadził w Toruniu Kancelarię Radcy Prawnego, natomiast od 2005 roku jest Partnerem zarządzającym w Kancelarii Radców Prawnych "Kutnik, Kalinowski i Partnerzy" w Toruniu.
Od 2005 roku jest Doradcą Prezydenta Konfederacji Pracodawców Polskich do spraw wspierania zatrudniania i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Ponadto jest ekspertem Komisji Trójstronnej w zakresie zmiany ustawy o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Specjalizuje się w prawie podatkowym, konstytucyjnym, prawie pomocy publicznej. Był pełnomocnikiem w szeregu postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym.
Od 2002 roku zasiada w radach nadzorczych spółek publicznych.
Pan Mirosław Kutnik nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pani Małgorzata Waldowskajest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Prawa i Administracji.
Od 2012 roku jest Prezesem Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W ciągu ostatnich lat pełniła okresowo funkcję Prezesa Zarządu NFI Krezus S.A., Taleja Sp. z o.o. oraz Nova Capital Sp. z o.o. Jest członkiem Rady Nadzorczej w spółkach: Hutmen S.A., Eastside - Bis Sp. z o.o. oraz Skotan S.A.
Pani Małgorzata Waldowska nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Ponadto Pan Jarosław Antosik, Pan Andrzej Juszczyński oraz Pan Wojciech Kowalczyk złożyli oświadczenia o niezależności, w rozumieniu § 13 ust. 5 Statutu Spółki oraz Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r., dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Szczegółowa podstawa prawna:
Zgodnie z par. 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-23Piotr Lisiecki
Prezes Zarządu


Nazwa jednostki:Boryszew Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona jednoskti:BORYSZEW
Adres:Aleje Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa
Telefon:+48 22 658 65 68
Fax:+48 22 659 75 27
Email:biuro@boryszew.com.pl
www:boryszew.com.pl
NIP:837-000-06-34
REGON:750010992

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy