pixelg
raport miesięczny II.2020 - 2020-03-11 - BVT (bvt)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

raport miesięczny II.2020 - komunikat spółki BVT (bvt) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiBVT
Nazwa skrócona jednostkiBVT
Numer w roku:9/2020
Rok bieżący:2020
Zarząd BVT SA z siedzibą w Tarnowie ( Spółka ), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za luty 2020 roku. Podstawa prawna: pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect .
Plik
BVT - EBI - 11.03.2020 - Raport miesięczny za luty 2020 r. - załącznik.pdf (610 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Robert GądekPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
BVT SA
BVT
2020-05-14 SA - Q1
2020-05-13 SA - R
2020-05-13 raport miesięczny IV.2020
2020-05-11 zmiana terminu publikacji SA-R
2020-05-05 rezygnacja wiceprezesa zarządu
2020-04-23 wypłata odsetek od obligacji serii G
2020-04-20 wypłata odsetek od obligacji serii I
2020-04-16 zawarcie umowy z audytorem

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy