pixelg
Zawarcie porozumień z instytucjami finansującymi - 2020-03-31 - CCC S.A. (ccc)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

Zawarcie porozumień z instytucjami finansującymi - komunikat spółki CCC S.A. (ccc) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr14/2020

Data sporządzenia: 2020-03-31
Skrócona nazwa emitenta
CCC
Temat
Zawarcie porozumień z instytucjami finansującymi
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach (dalej: Emitent ) informuje, iż w dniu 31 marca 2020 r. zawarł ze wszystkimi bankami oraz instytucjami finansującymi działalność Emitenta oraz niektórych podmiotów z Grupy CCC jednobrzmiące porozumienia, które z dniem 31 marca 2020 r. powodują:
1. nie uznanie za przypadek naruszenia (waiver) potencjalnie istniejącego przypadku naruszenia umów kredytowych i finansowych od dnia 23 marca 2020 r. opisanego w raporcie bieżącym nr 11/2020 z dnia 23 marca 2020 r.,
2. zawieszenie na okres 3 (trzech) miesięcy obowiązku wyrównania bieżących i nowopowstałych sald (ujemnych) w tym wskazanych w raporcie bieżącym nr 11/2020 z dnia 23 marca 2020 r., do wysokości przyznanego limitu kredytowego na rachunkach bankowych, sald (ujemnych) w umowach faktoringu i faktoringu odwrotnego do dnia 30 czerwca 2020 r., 3. odroczenie obowiązku zapłaty odsetek bieżących do dnia 30 czerwca 2020 r. i nienaliczanie odsetek podwyższonych, odsetek za opóźnienie, odsetek karnych;
4. wydłużenie do dnia 30 czerwca 2020 r. okresu obowiązywania limitu na gwarancje bankowe o wartości 65 mln PLN, którego termin zapadalności przypada na dzień 31 marca 2020 r.

W pozostałym zakresie warunki finansowania pozostają bez zmian.

Strony potwierdziły rozpoczęcie rozmów dotyczących zmian warunków finansowania, m.in. wydłużenie terminu zapadalności zobowiązań krótkoterminowych do czerwca 2021 r. oraz utrzymanie dostępnych limitów przewidzianych w umowach finansowych (faktoringowych, gwarancyjnych).

Porozumienia zabezpieczają utrzymanie stabilności sytuacji finansowej Emitenta z intencją negocjowania docelowych zmian warunków finansowania do czasu wpływu środków pieniężnych z planowanej emisji akcji Emitenta - o czym Emitent informował w raporcie nr 9/2020 z dnia 18 marca 2020 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-31Marcin CzyczerskiPrezes Zarządu
2020-03-31Karol PółtorakWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:CCC S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:CCC
Adres:Strefowa 6, 59-101 Polkowice
Telefon:076 845 84 00
Fax:076 845 84 31
Email:ccc@ccc.eu
www:www.ccc.eu
NIP:6922200609
REGON:390716905

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy