pixelg
dokonane zmiany w statucie - 2020-03-23 - CDA (cda)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

dokonane zmiany w statucie - komunikat spółki CDA (cda) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiCDA
Nazwa skrócona jednostkiCDA
Numer w roku:11/2020
Rok bieżący:2020
CDA S.A. ( Spółka ) informuje, że w dniu 23 marca 2020 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu podjęto uchwałę nr 12 w sprawie zmiany treści statutu. Na podstawie wspomnianej uchwały zmieniono statut Spółki w ten sposób, że: 1. do §17 ust. 9 dodano pkt 11) o następującym brzmieniu: 11) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego. 2. do §29 dodano ust. 3 o następującym brzmieniu: 3. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect
Imię i nazwiskoStanowisko
Jarosław ĆwiekPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
CDA SA
CDA
2020-05-18 przekroczenie progu 300 tys. subskrybentów CDA Premium
2020-05-08 SA - Q1
2020-04-17 wyniki Q1.2020
2020-04-16 podwyższenie kapitału zakładowego
2020-04-02 korekta Rb dot. sprzedaży akcji przez dyrektora
2020-03-27 podwyższenie kapitału zakładowego
2020-03-24 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-03-23 dokonane zmiany w statucie

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy