pixelg
rekomendacja zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2019 r. - 2020-02-25 - CDA SPÓŁKA AKCYJNA (cda)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

rekomendacja zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2019 r. - komunikat spółki CDA SPÓŁKA AKCYJNA (cda) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr2/2020

Data sporządzenia: 2020-02-25
Skrócona nazwa emitenta
CDA S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CDA SA ("Spółka") informuje, że w dniu 25 lutego 2020 r. podjął uchwałę w przedmiocie zarekomendowania najbliższemu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podziału zysku netto za 2019 rok w kwocie 9.217.828,99 zł przez:
- przekazanie kwoty 7.108.251,50 zł pochodzącej z zysku netto za 2019 r. na wypłatę dywidendy, tj. 0,70 zł na każdą akcję,
- przekazanie kwoty 2.109.577,49 zł pochodzącej z zysku netto za 2019 r. (pozostała część zysku) na kapitał zapasowy.

Zarząd rekomenduje określić 30 marca 2020 jako dzień dywidendy r., a 31 marca 2020 r. jako dzień wypłaty dywidendy.

Niniejsza rekomendacja zostanie przedstawiona do zaopiniowania Radzie Nadzorczej Spółki. Następnie propozycja w zakresie podziału zysku netto zostanie skierowana do zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które podejmie ostateczną decyzję w tym przedmiocie.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
Jarosław Ćwiek
Prezes Zarządu


Nazwa jednostki:CDA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:CDA S.A.
Adres:Legnicka 50, 54 - 204 Wrocław
Telefon:+48 882 77 33 96
Email:inwestor@cda.pl
NIP:8982201542
REGON:021976118

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy