pixelg
WZ - zwołanie, projekty uchwał: zmiany w statucie - 2020-02-25 - CDA SPÓŁKA AKCYJNA (cda)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - zwołanie, projekty uchwał: zmiany w statucie - komunikat spółki CDA SPÓŁKA AKCYJNA (cda) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr3/2020
Data sporządzenia:2020-02-25
Skrócona nazwa emitenta
CDA S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd CDA S.A ( Spółka ), działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402.1 i 402.2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 23 marca 2020 r. na godzinę 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez notariusza Joannę Prus-Wójcik, ul. Świebodzka 2/1, 50-046 Wrocław.
Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 r.
9. Udzielenie Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał.
Załączniki
PlikOpis
CDA Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf
CDA projekty uchwał.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
Jarosław ĆwiekPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:CDA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:CDA S.A.
Adres:Legnicka 50, 54 - 204 Wrocław
Telefon:+48 882 77 33 96
Email:inwestor@cda.pl
NIP:8982201542
REGON:021976118

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
CDA SA
CDA
2020-03-27 podwyższenie kapitału zakładowego
2020-03-24 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-03-23 dokonane zmiany w statucie
2020-03-23 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 0,7 zł/akcja, zmiana statutu
2020-03-23 wypłata dywidendy 0,7 zł/akcja
2020-03-23 wypłata dywidendy 0,7 zł/akcja
2020-03-19 sprzedaż akcji przez osobę powiązaną
2020-02-25 treść planowanych zmian w statucie

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy