pixelg
sprzedaż akcji przez osoby powiązane - 2020-09-28 - CD PROJEKT Spółka Akcyjna (cdprojekt)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

sprzedaż akcji przez osoby powiązane - komunikat spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna (cdprojekt) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr47/2020
Data sporządzenia:2020-09-28
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka ), przekazuje do publicznej wiadomości informację o otrzymanych w dniu 28 września 2020 r. powiadomieniach, dotyczących zbycia przez osoby pełniące w Spółce obowiązki zarządcze, tj. Członków Zarządu Spółki ( Osoby Obowiązane ) akcji Spółki.
Transakcje będące przedmiotem niniejszego zawiadomienia stanowią elementy procesu realizacji Programu Motywacyjnego funkcjonującego zgodnie z treścią uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2016 r. oraz przyjętego na jej podstawie Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2016-2021 ( Program ) a także uchwał nr 20 i 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lipca 2020 r.; w związku z tym, transakcje te nie mają charakteru zdarzeń wynikających z indywidualnie motywowanej aktywności inwestycyjnej władz Spółki, lecz są przeprowadzane jako konsekwencja udziału poszczególnych osób w Programie. Zgodnie z informacjami przekazanymi w raporcie bieżącym nr 28/2020 z dnia 1 września 2020 r. akcje własne skupione uprzednio przez Spółkę z rynku celem rozliczenia uprawnień w Programie, które następnie zostały nabyte od Spółki przez osoby uczestniczące w Programie (w tym Osoby Obowiązane) i podlegają w całości lub w części, odsprzedaży w obrocie na GPW (w trybie transakcji sesyjnych lub pakietowych). Odsprzedaż realizowana jest na zlecenie ogółu uczestników Programu za pośrednictwem Domu Maklerskiego Trigon S.A., łącznie, proporcjonalnie do indywidualnej ilości akcji w terminie od dnia 7 września 2020 r. do dnia 25 września 2020 r. przy zachowaniu dziennego limitu transakcji sprzedaży na poziomie maksymalnie 15% średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami Spółki. Akcje własne o których mowa powyżej odpowiadają 9,56% całości uprawnień w Programie przysługujących Osobom Obowiązanym. Zakładana odsprzedaż akcji ma umożliwić uczestnikom Programu pozyskanie środków na sfinansowanie realizacji całości Programu, w tym pokrycie przyszłej ceny emisyjnej akcji serii M emitowanych w ramach realizacji praw z warrantów oraz zabezpieczenie indywidualnych obciążeń podatkowych. Jednocześnie realizacja części uprawnień poprzez zaoferowanie akcji własnych Spółki skupionych z rynku ogranicza rozwodnienie kapitału, poprzez zmniejszenie wielkości przyszłej emisji akcji serii M. Spółka nadmienia, iż akcje serii M które będą emitowane w ramach wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych objęte będą rocznym ograniczeniem zbywalności.
Treść powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.
Załączniki
PlikOpis
zawiadomienie o zbyciu akcji 24.09.2020 - Piotr Nielubowicz.pdfPowiadomienie o transakcjach - Piotr Nielubowicz
zawiadomienie o zbyciu akcji 24.09.2020 - Piotr Karwowski.pdfPowiadomienie o transakcjach - Piotr Karwowski
zawiadomienie o zbyciu akcji 24.09.2020 - Michał Nowakowski.pdfPowiadomienie o transakcjach - Michał Nowakowski
zawiadomienie o zbyciu akcji 24.09.2020 - Marcin Iwiński.pdfPowiadomienie o transakcjach - Marcin Iwiński
zawiadomienie o zbyciu akcji 24.09.2020 - Adam Kiciński.pdfPowiadomienie o transakcjach - Adam Kiciński
zawiadomienie o zbyciu akcji 24.09.2020 - Adam Badowski.pdfPowiadomienie o transakcjach - Adam Badowski
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-28Adam Kiciński
Prezes Zarządu


Nazwa jednostki:CD PROJEKT Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona jednoskti:CD PROJEKT SA
Adres:Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa
Telefon:22 519 69 00
Email:gielda@cdprojekt.com
www:www.cdprojekt.com
NIP:734-28-67-148
REGON:492707333

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy