pixelg
kupno akcji własnych - 2020-09-18 - CDRL SPÓŁKA AKCYJNA (cdrl)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

kupno akcji własnych - komunikat spółki CDRL SPÓŁKA AKCYJNA (cdrl) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr20/2020
Data sporządzenia:2020-09-18
Skrócona nazwa emitenta
CDRL S.A.
Temat
Nabycie akcji własnych
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie ("Emitent" "Spółka"), niniejszym informuje, iż w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie z dnia 12 listopada 2018 roku (raport bieżący nr 8/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 roku), dom maklerski, działając na rachunek Emitenta:
- w dniu 14 września 2020 roku nabył 68 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 11,90 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 809,20 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00112 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00075 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
- w dniu 17 września 2020 roku nabył 98 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 12,00 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 1176,00 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00162 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00108 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
- w dniu 18 września 2020 roku nabył 34 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 12,00 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 408,00 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00056 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00038 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji zawartych w okresie od 14 do 18 września 2020 r. wynosi 200 akcji, które stanowią 0,00330 % kapitału zakładowego Spółki oraz 0,00221 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu wszystkich zawartych transakcji w okresie od 23 kwietnia 2019 do 18 września 2020r. wynosi 23378 akcje, które stanowią 0.38612.% kapitału zakładowego Spółki oraz 0.25806 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach od 14 do 18 września 2020 roku.

Podstawa prawna raportu: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. 2 973 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
Załączniki
PlikOpis
ZAŁ.DO RB 20_2020 zestawienie transakcji 14-18.09.2020.pdfZestawienie transakcji za okres od 14.09.2020 do 18.09.2020
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-18Tomasz PrzybyłaV-ce Prezes Zarządu


Nazwa jednostki:CDRL SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:CDRL S.A.
Adres:Kwiatowa 2, 64-000 Pianowo
Telefon:+48 65 511 87 00
Fax:+48 65 511 87 01
NIP:6981673166
REGON:411444842

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
CDRL SA
CDRL
2020-10-20 kupno akcji własnych
2020-10-16 drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji
2020-10-09 kupno akcji własnych
2020-10-06 nabycie obligacji własnych w celu umorzenia
2020-09-30 kupno akcji własnych
2020-09-30 pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
2020-09-29 nabycie obligacji własnych
2020-09-18 kupno akcji własnych

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy