pixelg
piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji - 2020-12-03 - CDRL SPÓŁKA AKCYJNA (cdrl)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji - komunikat spółki CDRL SPÓŁKA AKCYJNA (cdrl) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr39/2020

Data sporządzenia: 2020-12-03
Skrócona nazwa emitenta
CDRL S.A.
Temat
Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki CDRL S.A. (Spółka) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji, w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki CDRL S.A. w Pianowie, przy ul. Kwiatowej 2, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 16:00.
Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z w/w ustawą Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania. Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki. Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy, tj. od dnia 1 marca 2026 r.
Niniejsze wezwanie jest ostatnim (piątym) z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.
Zgodnie z art. 16 ust. 2 ww. ustawy wezwania dokonuje się pięciokrotnie w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki, w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż 2 tygodnie. Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-12-03Marek DworczakPrezes Zarządu
2020-12-03Tomasz PrzybyłaV-ce Prezes Zarządu


Nazwa jednostki:CDRL SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:CDRL S.A.
Adres:Kwiatowa 2, 64-000 Pianowo
Telefon:+48 65 511 87 00
Fax:+48 65 511 87 01
NIP:6981673166
REGON:411444842

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
CDRL SA
CDRL
2021-01-19 Nabycie akcji własnych
2021-01-08 kupno akcji własnych
2020-12-09 kupno akcji własnych
2020-12-03 piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
2020-12-02 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-12-02 wypłata dywidendy 1,05 zł/akcja
2020-12-02 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 1,05 zł/akcja
2020-12-01 kupno akcji własnych

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy