pixelg
zmiana terminu publikacji SA-QSr1 - 2020-05-26 - CDRL SPÓŁKA AKCYJNA (cdrl)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zmiana terminu publikacji SA-QSr1 - komunikat spółki CDRL SPÓŁKA AKCYJNA (cdrl) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr13/2020

Data sporządzenia: 2020-05-26
Skrócona nazwa emitenta
CDRL S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych, Zarząd CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie ("Spółka", "Emitent"), niniejszym podaje do wiadomości nowy termin przekazania skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
Skonsolidowany raport za I kwartał 2020 roku będzie podany do publicznej wiadomości w dniu 27 lipca 2020 r. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych wynikającym z raportu bieżącego nr 6/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. deklarowanym dniem publikacji był dzień 29 maja 2020 r.

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 r. podyktowana jest wydłużonym okresem analizy przepisów MSSF i MSR w zakresie wyceny udziałów w jednostkach zależnych Emitenta, jak również założeń do tych wycen, w związku z mającymi wpływ na Grupę Kapitałową Emitenta obostrzeniami i ograniczeniami wprowadzonymi celem zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19.
Pozostałe terminy raportów okresowych przekazane raportem bieżącym nr 6/2020 nie ulegają zmianie.
Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-26Marek DworczakPrezes Zarzadu
2020-05-26Tomasz PrzybyłaV-ce Prezes Zarządu


Nazwa jednostki:CDRL SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:CDRL S.A.
Adres:Kwiatowa 2, 64-000 Pianowo
Telefon:+48 65 511 87 00
Fax:+48 65 511 87 01
NIP:6981673166
REGON:411444842

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
CDRL SA
CDRL
2020-09-30 kupno akcji własnych
2020-09-30 pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
2020-09-29 nabycie obligacji własnych
2020-09-18 kupno akcji własnych
2020-09-18 nabycie obligacji własnych w celu umorzenia
2020-09-01 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-08-31 WZ - podjęte uchwały
2020-08-28 SA - PSr

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy