pixelg
terminarz raportów - 2021-01-17 - CFG (cfg)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

terminarz raportów - komunikat spółki CFG (cfg) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiCFG
Nazwa skrócona jednostkiCFG
Numer w roku:1/2021
Rok bieżący:2021
Zarząd Spółki CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2021 roku. Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach: - skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2020 roku - 8 lutego 2021 r. - skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 roku 7 maja 2021 r. - skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2021 roku - 6 sierpnia 2021 r. - skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 roku - 8 listopada 2021 r. - skonsolidowany raport roczny za rok 2020 - 25 maja 2021 r. Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Imię i nazwiskoStanowisko
Piotr KarbowskiPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
CreativeForge Games SA
CFG
2021-03-03 zawarcie umowy z Procidis
2021-02-23 zawiązanie spółki NPC Games SA
2021-02-10 SA-Q4 i SA-QS4
2021-02-05 zmiana terminu publikacji SA-Q4
2021-01-17 terminarz raportów
2020-11-27 kupno akcji przez prezesa zarządu
2020-11-13 zawiązanie Garlic Jam SA
2020-11-06 SA-Q3 i SA-QS3

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy