pixelg
SA-QS3 - 2019-11-25 - CFI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (cfi)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QS3 - komunikat spółki CFI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (cfi) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QS 3/2019
(kwartał) (rok)
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 Ustawy o ofercie)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR MSSF
w walucie
data przekazania: 2019-11-25
CFI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CFI HOLDING S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
50-055Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Teatralna10-12
(ulica)(numer)
71 327 55 1171 352 63 21
(telefon)(fax)
intakus@intakus.plwww.intakus.pl
(e-mail)(www)
898-10-51-431930175372
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Skonsolidowane Zestawienie Całkowitych Dochodów
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów127 355101 13329 55823 776
Koszty działalności operacyjnej89 42474 62320 75517 544
Zysk (strata) na działalności operacyjnej53 93453 11012 51812 486
Zysk (strata) brutto30 05347 6576 97511 204
Zysk (strata) netto24 28738 7615 6379 113
Liczba udziałów/akcji w sztukach2 750 874 9002 750 874 9002 750 874 9002 750 874 900
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)0,0090,010,0020,003
Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej
Aktywa trwałe1 501 5911 364 444343 331317 313
Aktywa obrotowe152 661136 02134 90531 633
Kapitał własny1 132 5301 074 436258 947249 869
Kapitał zakładowy852 771852 771194 982198 319
Zobowiązania docelowo przeznaczone na kapitał---
Zobowiązania długoterminowe435 567351 87899 59081 832
Zobowiązania krótkoterminowe86 15674 15119 69917 244
Wartość księgowa na akcję (zł/euro)0,410,390,10,09
Skonsolidowany Rachunek Przepływów Pienięznych
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej42 08827 1129 7686 374
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-41 910-16 060-9 727-3 776
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-7 916-3 760-1 837-884
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
3Q2019 CFI HOLDING SSSF.pdfSkrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe CFI Holding SA IIIQ2019


Nazwa jednostki:CFI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:CFI HOLDING S.A.
Adres:Teatralna 10-12, 50-055 Wrocław
Telefon:71 327 55 11
Fax:71 352 63 21
Email:intakus@intakus.pl
www:www.intakus.pl
NIP:898-10-51-431
REGON:930175372

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
CFI Holding SA
CFI
2020-04-21 zmiana terminu publikacji SA-R, SA-RS i SA-QSr1
2020-04-20 wyniki Q1.2020
2020-04-10 powołanie członka RN
2020-03-31 rezygnacja członka RN
2020-03-17 wpływ pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność spółki
2020-02-07 zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną
2020-01-31 zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną
2020-01-30 terminarz raportów

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy