pixelg
terminarz raportów - 2021-01-21 - CIECH SA (ciech)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

terminarz raportów - komunikat spółki CIECH SA (ciech) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr2/2021

Data sporządzenia: 2021-01-21
Skrócona nazwa emitenta
CIECH
Temat
Daty przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
CIECH S.A. ( Emitent" lub Spółka ) niniejszym podaje daty przekazywania raportów okresowych w 2021 roku.

Raporty kwartalne:
Skonsolidowany raport za I kwartał 2021 roku, rozszerzony o skrócone sprawozdanie jednostkowe - w dniu 27 maja 2021 roku;
Skonsolidowany raport za trzy kwartały 2021 roku, rozszerzony o skrócone sprawozdanie jednostkowe w dniu 25 listopada 2021 roku;

Raport półroczny:
Skonsolidowany raport za I półrocze 2021 roku, rozszerzony o półroczne skrócone sprawozdanie jednostkowe w dniu 23 września 2021 roku;

Raporty roczne: Jednostkowy raport roczny za 2020 rok w dniu 12 kwietnia 2021 roku;
Skonsolidowany raport roczny za 2020 rok w dniu 12 kwietnia 2021 roku

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 rozporządzenia ministra finansów z dnia 29 marca 2018 r. W sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dz. U. Z 2018 r., poz. 757) (dalej: Rozporządzenie").

Ponadto Emitent informuje, że:
Skonsolidowane raporty kwartalne zostaną rozszerzone o elementy, o których mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia, wobec czego, zgodnie z tym przepisem nie będą publikowane odrębne jednostkowe raporty kwartalne; Skonsolidowany raport półroczny zostanie rozszerzony o elementy, o których mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia, wobec czego, zgodnie z tym przepisem nie będzie publikowany odrębny jednostkowy raport półroczny;
Zgodnie z § 62 ust. 6 Rozporządzenia roczne sprawozdanie zarządu na temat działalności Emitenta i roczne sprawozdanie zarządu na temat działalności grupy kapitałowej będą sporządzone w formie jednego dokumentu; Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie publikowany raport kwartalny oraz skonsolidowany raport kwartalny za ostatni kwartał 2020 roku oraz za II kwartał 2021 roku.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-01-21Dawid Jakubowicz


Jarosław Romanowski
Prezes Zarządu


Członek Zarządu


Nazwa jednostki:CIECH SA
Nazwa skrócona jednoskti:CIECH
Adres:Współna 62, 00-684 Warszawa
Telefon:022 6391000
Fax:022 6391451
Email:biuro.komunikacji@ciechgroup.com
www:www.ciechgroup.com
NIP:1180019377
REGON:011179878

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy