pixelg
WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - 2021-05-06 - CI GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (cigames)
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - komunikat spółki CI GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (cigames) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia:2021-05-06
Skrócona nazwa emitenta
CI GAMES S.A.
Temat
Ogłoszenie Zarządu CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 w związku z art. 395 §§1, 2, 21 oraz 5 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ( ZWZ ) na dzień 2 czerwca 2021 r., na godzinę 11.00. Obrady ZWZ odbędą się w Warszawie, przy ul. Twardej 18. Pełna treść ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu ZWZ wraz z proponowanym porządkiem obrad, informacją dotyczącą dnia rejestracji uczestnictwa w ZWZ, treścią projektów uchwał, które mają być przedłożone ZWZ, oraz niepublikowanymi załącznikami do tych projektów, formularzem pełnomocnictwa oraz formularzem do wykonywania prawa głosu na ZWZ, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie Zarządu CI Games S.A. o zwołaniu ZWZ_czerwiec 2021.pdfOgłoszenie Zarządu CI Games S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2 czerwca 2021 r.
Projekty uchwał ZWZ CI Games S.A._czerwiec 2021.pdfProjekty uchwał, które mają być podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games S.A. w dniu 2 czerwca 2021 r.
Wniosek Zarządu_zysk 2020.pdfWniosek Zarządu CI Games S.A. w sprawie rozporządzenia zyskiem wypracowanym w roku obrotowym 2020
CI Games S.A._Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach_2019_2020.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej CI Games S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej CI Games S.A. za lata obrotowe 2019 2020
Opinia Zarządu CI Games S.A._wyłączenie prawa poboru.pdfOpinia Zarządu CI Games S.A._wyłączenie prawa poboru
Formularz pełnomocnictwa_ZWZ_2.06.2021.pdfFormularz pełnomocnictwa ZWZ CI Games S.A. w dniu 2 czerwca 2021 r.
Formularz do wykonywania prawa glosu ZWZ_czerwiec 2021.pdfFormularz do wykonywania prawa głosu na ZWZ CI Games S.A. w dniu 2 czerwca 2021 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-06Marek TymińskiPrezes Zarządu
2021-05-06Monika RumianekCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:CI GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:CI GAMES S.A.
Adres:Twarda 18, 00-105 Warszawa
Telefon:+48 22 718 35 00
Fax:+48 22 718 35 01
Email:info@cigames.com
www:www.cigames.com
NIP:118-15-85-759
REGON:017186320

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy