pixelg
SA-QS3 - 2020-11-30 - CITY SERVICE SE (cityserv)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QS3 - komunikat spółki CITY SERVICE SE (cityserv) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QS 3/2020
(kwartał) (rok)
dlaemitentów papierów warto ciowych prowadz cych dzia alno ę wytwórcz , budowlan , handlow lub us ugow
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według
w walucie EUR
data przekazania: 2020-11-30
CITY SERVICE SE
(pełna nazwa emitenta)
CITY SERVICE SEUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
10117Tallin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Narva mnt.5
(ulica)(numer)
+370 5 239 49 00+370 5 239 48 48
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
LT100009542110
(NIP)(REGON)
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
City Service SE 2020 Q3 Interim consolidated financial statements.pdf
City Service SE 2020 Q3 Interim consolidated financial statements
City Service SE 2020 third quarter announcement.pdfCity Service SE 2020 third quarter announcement
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-30Art ras Gudelis
Chairman of the Management Board


Nazwa jednostki:CITY SERVICE SE
Nazwa skrócona jednoskti:CITY SERVICE SE
Adres:Narva mnt. 5, 10117 Tallin
Telefon:+370 5 239 49 00
Fax:+370 5 239 48 48
NIP:LT100009542110

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
City Services SE
CITYSERV
2021-01-20 przyjęcie przez sąd skargi kasacyjnej Urzędu Miasta Wilna
2021-01-04 terminarz raportów
2020-12-23 umowy sprzedaży ośmiu spółek
2020-11-30 SA-QS3
2020-10-28 korekta RB dot. dywidendy
2020-10-28 wypłata dywidendy 0,127 euro/akcja
2020-10-28 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy
2020-10-09 uchylenie wyroku sądu okręgowego w Wilnie

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy