pixelg
inicjacja strategicznego programu terapeutycznego na COVID-19 - 2020-03-17 - CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA (clnpharma)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

inicjacja strategicznego programu terapeutycznego na COVID-19 - komunikat spółki CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA (clnpharma) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr6/2020

Data sporządzenia: 2020-03-17
Skrócona nazwa emitenta
CELON PHARMA S.A.
Temat
Inicjacja strategicznego programu terapeutycznego na COVID-19.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Celon Pharma informuje, że w dniu 17 marca 2020 r., zainicjował strategiczny program testowania, weryfikacji i poszukiwania efektywnego leku, kombinacji leków i/lub reżimu terapeutycznego na COVID-19.

Program ma charakter wieloetapowy. W pierwszym etapie, na podstawie dostępnej literatury, wyników badań i aktywności leków wobec SARS-COV-2, MERS i innych wirusów z tej rodziny, a także identyfikacji potencjalnych celów molekularnych, zostaną wytypowane i poddane testom dopuszczone do obrotu leki, ich kombinacje oraz reżimy podawania tych leków efektywnie hamujących namnażanie się wirusa.

W drugim etapie wybrane, najefektywniejsze strategie terapeutyczne zostaną poddane testom in vivo w modelu zwierzęcym i rozpoczną ograniczone testy kliniczne.

Według aktualnych szacunków Spółki testy kliniczne dla wybranych, najbardziej efektywnych kombinacji leków mogłyby się rozpocząć z początkiem 2021 roku, a ich efektem byłoby uzyskanie danych klinicznych dla metodycznie wybranych leków i ich kombinacji oraz reżimów terapeutycznych w kontroli/leczeniu wirusa SARS-COV-2

Ostatnim etapem projektu będzie opracowanie innowacyjnego, zmodyfikowanego strukturalnie leku, który wykazywałby jeszcze większy potencjał terapeutyczny w hamowaniu rozwoju wirusa SARS-COV-2 i innych koronawirusów.

Spółka Celon Pharma S.A. jest jedyną firmą farmaceutyczną w Polsce, która posiada w ciągłej produkcji zarejestrowane leki, stosowane w terapii chorób wywoływanych przez retrowirusy, do których należą koronawirusy. Wiedza oraz dostępne narzędzia badawcze, będące w dyspozycji Spółki, wspomogą sprawną realizację niniejszego projektu, w którym leki antywirusowe będą jedną z kluczowych grup testowanych leków.

W zainicjowanym programie, po analizie potencjału innowacyjnego pipeline Spółki, w kontekście najnowszych doniesień naukowych, zostaną również poddane weryfikacji, przynajmniej dwa rozwijane przez Celon Pharma związki. W oparciu m.in.: o dane wskazujące na wysoką efektywność inhibicji kinaz JAK w blokowaniu wnikania wirusa do komórek gospodarza
(https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30132-8/fulltext)
oraz o doniesienia rynkowe dotyczące inhibicji kinazy PI3K delta
(http://www.demiurge.technology/blog/demiurge-ai-discovers-the-clinical-benefits-and-risks-of-remdesivir),
Spółka w sposób szczególny podda ocenie rozwijane obecnie dwa innowacyjne leki hamujące kinazy JAK/ROCK (CPL409116) oraz kinazę PI3K delta (CPL302215), (rozwijane obecnie w ramach projektów współfinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju), w monoterapii oraz kombinacji z lekami antywirusowymi, między innymi obecnego w portfolio Spółki leku Lazivir .

W celu efektywnej inicjacji i kontynuacji niniejszego programu Spółka adoptuje częściowo nowopowstałe Centrum Badawczo-Rozwojowe w Kazuniu Nowym na potrzeby pracy z wirusami, tzn. z uwzględnieniem wymogów strefy BSL-3, o czym informowała w raporcie bieżącym 5/2020.

Jednocześnie Spółka jest w trakcie rozmów z krajowymi instytucjami posiadającymi własne strefy BSL-3 w celu jak najszybszego uruchomienia programu.

Zdaniem Zarządu Spółki i ekspertów, COVID-19 oraz inne potencjalne choroby o podłożu koronawirusowym są i będą atrakcyjnym, znaczącym, długoterminowym obszarem biznesowym.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-17Maciej WieczorekPrezes ZarząduMaciej Wieczorek


Nazwa jednostki:CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:CELON PHARMA S.A.
Adres:Ogrodowa 2A, 05-092 Kiełpin
NIP:118-16-42-061
REGON:015181033

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Celon Pharma SA
CLNPHARMA
2020-05-22 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-05-20 WZ - podjęte uchwały: powołanie RN, wypłata dywidendy 0,08 zł/akcja
2020-05-20 powołanie członków RN
2020-05-20 WZ - dokumenty z walnego
2020-05-19 wypłata dywidendy 0,08 zł/akcja
2020-05-11 WZ - uzupełnienie dokumentacji na walne
2020-05-08 SA - Q1
2020-05-04 podpisanie umowy z NCBiR o dofinansowanie projektu

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy