pixelg
SA-RS - 2020-03-21 - Columbus Energy (columbus)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-RS - komunikat spółki Columbus Energy (columbus) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiColumbus Energy
Nazwa skrócona jednostkiCLC
Numer w roku:9/2020
Rok bieżący:2020
Zarząd spółki Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Columbus Energy za rok obrotowy 2019. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje o naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego, o którym mowa w §6 pkt 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, tj. niedochowania terminu 80 dni od zakończenia roku obrotowego 2019 r. na przekazanie skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Columbus Energy, w związku z niepublikowaniem skonsolidowanego raportu okresowego za IV kwartał 2019 r. Niniejsze naruszenie obowiązku informacyjnego przez Spółkę wynikało przede wszystkim z rozwoju sytuacji dotyczącej zagrożenia związanego z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce i koniecznością wprowadzenia procedur ochrony zdrowia pracowników związanych z przygotowaniem skonsolidowanego raportu rocznego, co przy tak rozbudowanej organizacji jaką jest Spółka w znaczący sposób wydłużyło prace związane z przygotowaniem niniejszego raportu. Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości. Podstawa prawna: - § 5 ust. 1 pkt 2) oraz §5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", - pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect" (zmienionej Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect").
Plik
CLC_Skonsolidowany_Raport_Roczny_2019_.pdf (9153 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Dawid ZielińskiPrezes Zarządu
Łukasz GórskiWiceprezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy