pixelg
zmiana terminu publikacji SA-R i SA-RS - 2020-03-13 - Columbus Energy (columbus)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zmiana terminu publikacji SA-R i SA-RS - komunikat spółki Columbus Energy (columbus) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiColumbus Energy
Nazwa skrócona jednostkiCLC
Numer w roku:7/2020
Rok bieżący:2020
Zarząd spółki Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r., w którym przekazał harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r., informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2019 z dnia 16 marca 2020 r. na dzień 18 marca 2020 r. Zmiana terminu jest spowodowana rozwojem sytuacji dotyczącej zagrożenia związanego z koronawirusem w Polsce i pracą zdalną home office osób związanych z przygotowaniem raportu rocznego. Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Imię i nazwiskoStanowisko
Dawid ZielińskiPrezes Zarządu
Łukasz GórskiWiceprezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy