pixelg
SA - QSr1 - 2020-05-15 - PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA (cormay)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr1 - komunikat spółki PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA (cormay) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie
data przekazania: 2020-05-15
PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PZ CORMAY S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
05-092Łomianki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wiosenna22
(ulica)(numer)
(22) 751 79 10(22) 751 79 11
(telefon)(fax)
office@cormay.plwww.cormay.pl
(e-mail)(www)
1181872269140777556
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I USŁUG165701588737693697
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ-22702972-516692
ZYSK (STRATA) BRUTTO PRZED OPODATKOWANIEM-74762855-1701664
ZYSK (STRATA) NETTO-74702842-1699661
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -3168435-721101
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -66-2221-15-517
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -240710-55165
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM -3474-1076-790-250
SUMA BIALNSOWA (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2020 / KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2019)1017981024752236224064
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2020 / KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2019)42693432938806
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2020 / KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2019)278902522561275923
KAPITAŁ WŁASNY, OGÓŁEM (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2020 / KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2019)69639738181529817334
AKCJE ZWYKŁE WYEMITOWANY KAPITAŁ AKCYJNY (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2020 / KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2019)84205842051849719773
LICZBA AKCJI (SZT.) (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2020 / KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2019)84205842058420584205
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ-0,0870,028-0,0200,007
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNA AKCJĘ (KONIEC BIEŻACEGO KWARTAŁU 2020 / KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2019)0,830,880,180,21
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I USŁUG101601039623112419
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ-1558-993-354-231
ZYSK (STRATA) BRUTTO PRZED OPODATKOWANIEM-2247-1098-511-255
ZYSK (STRATA) NETTO-2247-1098-511-255
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -530887-121206
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -432-2221-98-517
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 13471430166
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM -828-620-188-144
SUMA BIALNSOWA (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2020 / KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2019)903681123841985126391
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2020 / KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2019)171861586637753726
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2020 / KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2019)164371546636113632
KAPITAŁ WŁASNY, OGÓŁEM (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2020 / KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2019)56745810521246519033
AKCJE ZWYKŁE WYEMITOWANY KAPITAŁ AKCYJNY (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2020 / KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2019)84205842051849719773
LICZBA AKCJI (SZT.) (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2020 / KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2019) 84205842058420584205
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ-0,027-0,013-0,006-0,003
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNA AKCJĘ (KONIEC BIEŻACEGO KWARTAŁU 2020 / KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2019)0,670,960,150,23


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Raport_I kwartał 2020_GK CORMAY, PZ CORMAY S.A.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-15Janusz PłocicaPrezes Zarządu
2020-05-15Wojciech SuchowskiWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PZ CORMAY S.A.
Adres:Wiosenna 22, 05-092 Łomianki
Telefon:(22) 751 79 10
Fax:(22) 751 79 11
Email:office@cormay.pl
www:www.cormay.pl
NIP:1181872269
REGON:140777556

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
PZ Cormay SA
CORMAY
2020-07-02 sprzedaż akcji przez podmiot powiązany
2020-05-15 SA - QSr1
2020-04-24 SA - RS
2020-04-24 SA - R
2020-04-04 zakończenie testów na utratę wartości aktywów
2020-03-25 wpływ epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność grupy
2020-03-20 rozpoczęcie testów na utratę wartości aktywów
2020-03-09 sprzedaż akcji przez osoby powiązane

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy