pixelg
SA-QSr3 - 2020-11-06 - PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA (cormay)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr3 - komunikat spółki PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA (cormay) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-07-01 do 2020-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie
data przekazania: 2020-11-06
PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PZ CORMAY S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
05-092Łomianki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wiosenna22
(ulica)(numer)
(22) 751 79 10(22) 751 79 11
(telefon)(fax)
office@cormay.plwww.cormay.pl
(e-mail)(www)
1181872269140777556
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody ze sprzedaży44 00649 7149 90711 538
Koszt własny sprzedaży26 17230 2795 8927 028
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(4 925)4 577(1 109)1 062
Zysk (strata) przed opodatkowaniem(8 649)(3 507)(1 947)(814)
Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy(8 706)(3 664)(1 960)(850)
EBITDA*(1 712)7 541(385)1 750
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(4 664)(3 824)(1 050)(888)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1 35222 9673045 331
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej3 058(8 821)688(2 047)
Przepływy pieniężne netto razem(254)10 322(57)2 396
Zysk (strata) na jedną akcję (w PLN)(0,102)(0,038)(0,023)(0,009)
Aktywa razem96 132102 47521 23624 064
Zobowiązania długoterminowe5 1663 4321 141806
Zobowiązania krótkoterminowe24 02625 2255 3085 923
Kapitał własny66 94073 81814 78717 334
Kapitał akcyjny84 20584 20518 60119 773
Liczba akcji w tys. sztuk84 20584 20584 20584 205
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN)0,790,880,180,21
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody ze sprzedaży29 02030 6946 5337 124
Koszt własny sprzedaży20 71022 2824 6625 172
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(2 827)592(636)137
Zysk (strata) przed opodatkowaniem5 1581531 16136
Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy5 1581531 16136
EBITDA*1623 29536765
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(2 818)3 181(634)738
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(3 797)(10 422)(855)(2 419)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej6 4509 9831 4522 317
Przepływy pieniężne netto razem(165)2 742(37)636
Zysk (strata) na jedną akcję (w PLN)0,0610,0020,0140,000
Aktywa razem97 826112 38421 61026 391
Zobowiązania długoterminowe7 44515 8661 6453 726
Zobowiązania krótkoterminowe29 32215 4666 4773 632
Kapitał własny61 05981 05213 48819 033
Kapitał akcyjny84 20584 20518 60119 773
Liczba akcji w tys. sztuk84 20584 20584 20584 205
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN)0,730,960,160,23

* EBITDA została zdefiniowana jako zysk (strata) z działalności operacyjnej powiększony o koszty amortyzacji za okres.Dane bilansowe zaprezentawane zostały na dzień 30 września 2020 r., a porównawcze dane bilansowe na dzień 31 grudnia 2019 r.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Raport_III kwartal 2020_GK CORMAY_PZ CORMAY S.A.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-06Janusz PłocicaPrezes Zarządu
2020-11-06Wojciech SuchowskiWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PZ CORMAY S.A.
Adres:Wiosenna 22, 05-092 Łomianki
Telefon:(22) 751 79 10
Fax:(22) 751 79 11
Email:office@cormay.pl
www:www.cormay.pl
NIP:1181872269
REGON:140777556

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy