pixelg
zawarcie listu intencyjnego z SensDx SA - 2020-12-04 - PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA (cormay)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zawarcie listu intencyjnego z SensDx SA - komunikat spółki PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA (cormay) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr23/2020

Data sporządzenia: 2020-12-04
Skrócona nazwa emitenta
PZ CORMAY S.A.
Temat
Zawarcie listu intencyjnego pomiędzy PZ CORMAY S.A. a SensDx S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
PZ CORMAY S.A. ( Spółka ) informuje, że w dniu 4 grudnia 2020 r. Spółka zawarła z SensDx S.A. z siedzibą w Warszawie ( SensDx ) list intencyjny w sprawie ustalenia warunków przyszłej ewentualnej współpracy związanej z dystrybucją przez Spółkę na terenie Polski oraz z wyłączną dystrybucją przez Spółkę na trzech innych rynkach posiadanego przez SensDx systemu diagnostyki medycznej do szybkiego wykrywania zakażeń wirusami, w tym SARS CoV 2 ( Produkty ), a także z inwestycjami kapitałowymi ( List Intencyjny ).

Szczegółowe warunki ewentualnej współpracy Spółki i SensDx zostaną ustalone w umowie lub umowach, które mogą zostać zawarte w wyniku negocjacji prowadzonych na podstawie Listu Intencyjnego i w zakresie dystrybucji Produktów regulować będą, m. in., podjęcie przez dystrybutora następujących działań: (i) budowania bazy potencjalnych klientów i określania ich potencjalnego zapotrzebowania w odniesieniu do mocy produkcyjnych SensDx i na ich podstawie, (ii) pozyskiwania klientów na Produkty, w tym prowadzenia kompleksowej obsługi procesu sprzedażowego, (iii) prowadzenia działań marketingowych i promocji w celu zwiększenia sprzedaży Produktów, (iv) sprzedaży oraz dostawy Produktów do klientów oraz (v) prowadzenia na rzecz klientów serwisu posprzedażowego, w szczególności w zakresie rozpatrywania reklamacji i zapewniania serwisu technicznego oraz zdefiniują trzy rynki, na których Spółka dystrybuować będzie Produkty na zasadach wyłączności.

Zawarcie Listu Intencyjnego, obok zawarcia listu intencyjnego z jednostką zależną Scope Fluidics S.A. - Curiosity Diagnostics Sp. z o.o. ( Curiosity ) w sprawie ustalenia warunków przyszłej ewentualnej współpracy w zakresie dystrybucji przez Spółkę na terenie Polski posiadanego przez Curiosity systemu diagnostyki medycznej o nazwie PCR|ONE opartego na biologii molekularnej i inwestycji kapitałowej w Scope Fluidics S.A., o których Spółka informowała raportami bieżącymi, odpowiednio, nr 18/2020 z dnia 28 października 2020 r. i nr 19/2020 z dnia 29 października 2020 r., są efektami dokonanego przez Zarząd Spółki przeglądu opcji strategicznych Spółki i podjęciem wstępnych aktywności zmierzających do poszerzenia oferty Spółki o kolejne innowacyjne produkty służące diagnostyce zakażeń bakteriami i wirusami, w tym SARS-CoV-2.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-12-04Janusz PłocicaPrezes Zarządu
2020-12-04Wojciech SuchowskiWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PZ CORMAY S.A.
Adres:Wiosenna 22, 05-092 Łomianki
Telefon:(22) 751 79 10
Fax:(22) 751 79 11
Email:office@cormay.pl
www:www.cormay.pl
NIP:1181872269
REGON:140777556

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy