pixelg
WZ - podjęte uchwały: podział zysku, powołanie RN - 2020-07-16 - DANKS (danks)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - podjęte uchwały: podział zysku, powołanie RN - komunikat spółki DANKS (danks) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiDANKS
Nazwa skrócona jednostkiDNS
Numer w roku:9/2020
Rok bieżący:2020
Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie ( Emitent ) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 lipca 2020 r. Jednocześnie Emitent informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego z punktów zaplanowanych w porządku obrad oraz iż wszystkie uchwały zostały podjęte. Emitent informuje również o braku zgłoszonych sprzeciwów do uchwał Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect .
Plik
Danks - ZWZ 15.07.2020 - Uchwały.pdf (377 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Krzysztof TruchelPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego SA
DANKS
2020-08-19 powołanie prezesa zarządu
2020-08-14 SA-Q2
2020-08-06 powołanie RN
2020-07-22 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-07-16 WZ - podjęte uchwały: podział zysku, powołanie RN
2020-06-18 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-06-18 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-06-18 SA - R

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy