pixelg
wyniki Q3.2020 - 2020-10-19 - DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA (dekpol)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

wyniki Q3.2020 - komunikat spółki DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA (dekpol) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr28/2020

Data sporządzenia: 2020-10-19
Skrócona nazwa emitenta
DEKPOL S.A.
Temat
Informacja o sprzedaży lokali w III kwartale 2020 roku oraz aktualizacja celów sprzedażowych na rok 2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd DEKPOL S.A. ( Spółka ) przedstawia wstępne informacje dotyczące działalności Grupy Kapitałowej DEKPOL w segmencie deweloperskim w III kwartale 2020 roku : - liczba sprzedanych lokali: 22 wobec 87 lokali sprzedanych w III kwartale 2019 roku (na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych).
- liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym Grupy: 134 lokale wobec 163 lokali rozpoznanych w III kwartale 2019 roku.
W okresie trzech kwartałów 2020 roku Grupa zrealizowała sprzedaż na poziomie 75 lokali wobec 314 lokali sprzedanych w analogicznym okresie roku poprzedniego oraz rozpoznała w wyniku finansowym 571 lokali wobec 372 lokali w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Na dzień 30 września 2020 r. łączna liczba lokali oferowanych przez Grupę do sprzedaży wynosiła 194.

W okresie trzech kwartałów 2020 roku wydane zostały ostateczne decyzje pozwolenia na użytkowanie:
- 9 budynków mieszkalnych wielorodzinnych (139 lokali) wchodzących w skład inwestycji "Nowe Rokitki V,VI" w Rokitkach k. Tczewa, sprzedaż w tej inwestycji (w rozumieniu zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych) na dzień 30 września 2020 r. sięgała 85%,
- zespołu budynków mieszkalnych i usługowych (284 lokale) wchodzących w skład inwestycji "Grano Residence" w Gdańsku, sprzedaż w tej inwestycji na dzień 30 września 2020 r. wynosiła ponad 98%,
- 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych (157 lokali) wchodzących w skład inwestycji "Foresta" w Gdańsku, sprzedaż w tej inwestycji na dzień 30 września 2020 r. wynosiła ponad 94%,
- 1 budynku mieszkalnego wielorodzinnego (42 lokale) wchodzącego w skład inwestycji Osiedle Zielone III w Gdańsku, sprzedaż w tej inwestycji na dzień 30 września 2020 wynosiła ponad 76%.
Jednocześnie biorąc pod uwagę sytuację związaną z pandemią COVID-19 i wyniki sprzedaży zrealizowane w trzech kwartałach 2020 roku, a także harmonogram przekazań lokali w 2020 roku, posiadane pozwolenia na budowę oraz - w odniesieniu do sprzedaży lokali rozpoznawanej w wyniku finansowymi - podpisane już umowy rezerwacyjne, deweloperskie i przedwstępne, Emitent przedstawia aktualizację celów sprzedażowych na rok 2020: - sprzedaż na podstawie umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych: 150 lokali o wartości rzędu 75 mln zł,
- sprzedaż lokali rozpoznawana w wyniku finansowym Grupy: 630 lokali o wartości rzędu 290 mln zł,
przy marży brutto ze sprzedaży na poziomie powyżej 20%.

Zarząd DEKPOL S.A. zastrzega, że żadne z powyższych twierdzeń odnoszących się do przyszłości nie może być rozumiane ani interpretowane jako udzielenie jakiejkolwiek gwarancji lub zapewnienia przez Spółkę lub podmioty należące do Grupy Kapitałowej, że takie zdarzenia wystąpią, i że określone powyżej cele sprzedażowe zostaną osiągnięte.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-10-19Mariusz TuchlinPrezes ZarząduMariusz Tuchlin


Nazwa jednostki:DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:DEKPOL S.A.
Adres:Gajowa 31, 83-251 Pinczyn
Telefon:+48 58 56 010 60
Email:dekpol@dekpol.pl
www:www.dekpol.pl
NIP:592 21 37 980
REGON:220341682

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy