pixelg
wyniki za 2019 i cele na 2020 - 2020-02-10 - DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA (dekpol)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

wyniki za 2019 i cele na 2020 - komunikat spółki DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA (dekpol) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr5/2020

Data sporządzenia: 2020-02-10
Skrócona nazwa emitenta
DEKPOL S.A.
Temat
Informacja o sprzedaży lokali w 2019 roku oraz cele na rok 2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd DEKPOL S.A. ( Spółka ) przedstawia wstępne informacje dotyczące działalności Grupy Kapitałowej DEKPOL ( Grupa ) w segmencie deweloperskim w 2019 roku:
- liczba sprzedanych lokali: 382 lokali, wobec 569 lokali sprzedanych w 2018 roku (na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych), - liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym: 490 lokali, wobec 591 lokali rozpoznanych w 2018 roku (na podstawie zawartych notarialnych umów przenoszących własność lokalu).

Na dzień 31 grudnia 2019 r. łączna liczba lokali oferowanych przez Grupę do sprzedaży wynosiła 189.

Szacunkowa wartość lokali sprzedanych w 2019 roku na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych wynosi 179 mln zł, natomiast szacunkowa wartość lokali, co do których w 2019 roku zawarto umowy notarialne przenoszące własność lokalu jest równa 151 mln zł. Ostateczne dane dotyczące sprzedaży lokali zostaną opublikowane w sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej DEKPOL za rok 2019, które będzie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta, a którego publikacja zaplanowana jest na dzień 28 kwietnia 2020 r.
Jednocześnie biorąc pod uwagę harmonogram przekazań lokali w 2020 roku, posiadane już pozwolenia na budowę kolejnych inwestycji deweloperskich oraz - w odniesieniu do sprzedaży lokali rozpoznawanej w wyniku finansowymi - podpisane już umowy rezerwacyjne, deweloperskie i przedwstępne, Emitent informuje, że zamiarem Grupy ww. segmencie jest osiągnięcie w 2020 roku następujących celów sprzedażowych:
- sprzedaż na podstawie umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych: 400 lokali o wartości rzędu 200 mln zł,
- sprzedaż lokali rozpoznawana w wyniku finansowym Grupy (na podstawie zawartych notarialnych umów przenoszących własność lokalu): 650 lokali o wartości rzędu 320 mln zł, przy jednoczesnym wzroście marży brutto ze sprzedaży do poziomu powyżej 20%.

Planowana jest ponadto zmiana struktury sprzedaży polegająca na zwiększeniu udziału apartamentów wypoczynkowych o podwyższonym standardzie z 14% do 31% udziału w sprzedaży Grupy, przy zmniejszeniu do 44% udziału segmentu popularnego, który w 2019 roku stanowił 61% sprzedaży Grupy.

Zarząd DEKPOL S.A. zastrzega, że żadne z powyższych twierdzeń odnoszących się do przyszłości nie może być rozumiane ani interpretowane jako udzielenie jakiejkolwiek gwarancji lub zapewnienia przez Spółkę lub podmioty należące do Grupy Kapitałowej, że takie zdarzenia wystąpią, i że określone powyżej cele sprzedażowe zostaną osiągnięte.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-02-10Mariusz TuchlinPrezes ZarząduMariusz Tuchlin


Nazwa jednostki:DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:DEKPOL S.A.
Adres:Gajowa 31, 83-251 Pinczyn
Telefon:58 560 10 60
Fax:58 560 10 61
Email:dekpol@dekpol.pl
www:www.dekpol.pl
NIP:592-21-37-980
REGON:220341682

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy