pixelg
zawarcie kolejnego aneksu do umowy o generalne wykonawstwo inwestycji - 2020-09-25 - DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA (dekpol)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zawarcie kolejnego aneksu do umowy o generalne wykonawstwo inwestycji - komunikat spółki DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA (dekpol) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr23/2020

Data sporządzenia: 2020-09-25
Skrócona nazwa emitenta
DEKPOL S.A.
Temat
Zawarcie kolejnego aneksu do umowy o generalne wykonawstwo inwestycji - centrum handlowego Karuzela Kołobrzeg
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. oraz raportu bieżącego nr 13/2020 z dnia 20 maja 2020 r. dotyczącego zawarcia umowy i aneksów do umowy o generalne wykonawstwo inwestycji - centrum handlowego Karuzela Kołobrzeg, dotyczącej realizacji budowy galerii handlowej wraz z innymi obiektami jak rondo, miejsca parkingowe dla samochodów itp. ( Umowa ), Zarząd Dekpol S.A. ( Wykonawca ) informuje, że w dniu 25 września otrzymał podpisany przez Karuzela Kołobrzeg Sp. z o.o. ( Zamawiający ) kolejny aneks do Umowy ( Aneks nr 3 ).

Na mocy Aneksu nr 3 strony rozszerzyły zakres Prac 1, o których mowa w raportach bieżących nr 3/2020 i 13/2020 w taki sposób, że Wykonawcy została zlecona realizacja prac dotyczących wykonania platformy wraz z pracami dedykowanymi Leroy Merlin Inwestycje Sp. z o.o. i stosownie został ograniczony zakres Prac 2, o których mowa w tych raportach bieżących.
Jednocześnie, wobec faktu iż do dnia 31 sierpnia 2020 r. Zamawiający nie doręczył Wykonawcy pisemnego zawiadomienia o rozpoczęciu realizacji Prac 2, o których mowa w raportach bieżących nr 3/2020 i 13 /2020 (obejmujących budowę galerii handlowej - jednopoziomowego obiektu budowlanego wraz z wszelkimi przyłączami i zagospodarowaniem terenu), co stanowiło warunek rozpoczęcia realizacji tych prac, strony ustaliły nowy termin na doręczenie przez Zamawiającego zawiadomienia o rozpoczęciu realizacji Prac 2 ustalając go na 2 miesiące od zawarcia Aneksu nr 3. Zamawiający nie jest zobowiązany do złożenia tego zawiadomienia. W przypadku braku doręczenia zawiadomienia zakres prac objętych umową oraz wynagrodzenie Wykonawcy będzie ograniczone jedynie do Prac 1.
W Aneksie nr 3 wskazano, iż szczegółowe terminy realizacji prac zostają dostosowane do dokonanych zmian oraz uzgodniono, iż wynagrodzenia za wykonanie prac, o które rozszerzony został zakres Prac 1, wyniesie ok. 2% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Dekpol za rok 2019, a wynagrodzenie za Prace 2 zostanie obniżone do poziomu ok. 9% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Dekpol za rok 2019. Poziom łącznego wynagrodzenia za Prace 1 i Prace 2 nie uległ zmianie.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-25Katarzyna Szymczak - DampcWiceprezes ZarząduKatarzyna Szymczak - Dampc
2020-09-25Adam OlżyńskiProkurent ŁącznyAdam Olżyński


Nazwa jednostki:DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:DEKPOL S.A.
Adres:Gajowa 31, 83-251 Pinczyn
Telefon:+ 48 58 56 010 60
Email:dekpol@dekpol.pl
www:www.dekpol.pl
NIP:592-21-37-980
REGON:220341682

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy