pixelg
zawarcie umowy o roboty budowlane - 2020-10-22 - DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA (dekpol)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zawarcie umowy o roboty budowlane - komunikat spółki DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA (dekpol) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr29/2020

Data sporządzenia: 2020-10-22
Skrócona nazwa emitenta
DEKPOL S.A.
Temat
Zawarcie umowy o roboty budowlane - rozbudowa zakładu Danfoss Poland w Grodzisku Mazowieckim
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Dekpol S.A. ( Emitent , Wykonawca ) informuje, że w dniu 22 października 2020 r. zawarł z Panattoni Development Company Sp. z o.o. sp. k ( Deweloper ) umowę o roboty budowlane inwestycji pod nazwą Rozbudowa zakładu Danfoss Poland w Grodzisku Mazowieckim - budowa budynku magazynowo-produkcyjnego z pomieszczeniami biurowo-socjalnymi i infrastrukturą towarzyszącą ( Umowa oraz Inwestycja odpowiednio).
Inwestycja będzie realizowana w trzech etapach: Etap 1 obejmujący budowę parkingów na około 600 miejsc dla samochodów osobowych z terminem realizacji przypadającym w styczniu 2021 r., Etap 2 obejmujący budowę budynku produkcyjnego z pomieszczeniami biurowo-socjalnymi wraz z parkingiem, przyłączami mediów, drogami wewnętrznymi, zjazdem oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą (Inwestycja Faza 1) wraz z rozbiórką istniejącego parkingu z wyłączeniem Etapu 1, z terminem realizacji marzec lub kwiecień 2021 r. (w zależności od możliwości uzyskania tzw. wcześniejszego dostępu) oraz Etap 3 obejmujący rozbudowę budynku produkcyjnego z pomieszczeniami biurowo-socjalnymi z Inwestycji Faza 1 wraz z pozostałą infrastrukturą towarzyszącą i czterema dokami (Inwestycja Faza 2), pod warunkiem uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę Inwestycji Faza 2 do dnia 30 czerwca 2021 r., z terminem realizacji listopad 2021 r. W przypadku, gdy do dnia 31 lipca 2021 r. inwestor, na rzecz którego realizowana jest Inwestycja, nie uzyska i Deweloper nie przekaże Wykonawcy pozwolenia na budowę w ramach Etapu 3, Wykonawca i Deweloper mają prawo do odstąpienia od Umowy w odniesieniu do Etapu 3 w terminach przypadających na sierpień i wrzesień 2021 r. odpowiednio.
Ryczałtowe wynagrodzenia netto Emitenta za wykonanie Etapów 1-3 Umowy zostało ustalone na poziomie ok. 7% przychodów Grupy Kapitałowej Emitenta za 2019 r. (przeliczone wg kursu euro z dnia 22 października 2020 r.), natomiast wynagrodzenie za realizację Etapów 1-2 Umowy stanowi niespełna 90% wartości Umowy.

Umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych, min. w przypadku opóźnień w realizacji danego Etapu oraz uprawnienia po stronie Dewelopera do odstąpienia od Umowy z przyczyn wskazanych w Umowie. W przypadku odstąpienia od Umowy, Deweloperowi będzie przysługiwało prawo do kary umownej w wysokości 6% wynagrodzenia netto, przy czym Deweloper nie jest uprawniony do naliczania jednocześnie kary z tytułu odstąpienia od Umowy i kary z tytułu opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Możliwe jest naliczenie tylko jednego rodzaju kary, według wyboru Dewelopera. Kary umowne dotyczące opóźnień nie mogą przekroczyć 12% wynagrodzenia netto za dany Etap.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-10-22Michał SkowronWiceprezes ZarząduMichał Skowron
2020-10-22Sławomir MłyńskiProkurentSławomir Młyński


Nazwa jednostki:DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:DEKPOL S.A.
Adres:Gajowa 31, 83-251 Pinczyn
Telefon:+48 58 56 01060
Email:dekpol@dekpol.pl
www:www.dekpol.pl
NIP:5922137980
REGON:220341682

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy