pixelg
akcje w posiadaniu Januarego Ciszewskiego - 2020-08-13 - DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA (digital)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

akcje w posiadaniu Januarego Ciszewskiego - komunikat spółki DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA (digital) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr14/2020

Data sporządzenia: 2020-08-13
Skrócona nazwa emitenta
DIGITAL AVENUE S.A.
Temat
Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki Digital Avenue S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza Pana Januarego Ciszewskiego, w sprawie zmiany udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.

Treść zawiadomienia: Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2), art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. b) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Ustawa ), niniejszym zawiadamiam o zmniejszeniu bezpośrednio udziału poniżej progu 15% ogólnej liczby głosów, zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Digital Avenue S.A. ( Spółka ).
1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana zbyciem przeze mnie bezpośrednio w dniu 7 sierpnia 2020 r. w drodze umowy cywilnoprawnej 1.000.000 akcji Spółki oraz nabyciem tych akcji przez podmiot ode mnie zależny, tj. JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna.
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed zmianą udziału - bezpośrednio posiadałem 2.734.650 akcji stanowiących 21,52% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 2.734.650 głosów, co stanowiło 21,52% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. -pośrednio wraz podmiotem zależnym tj. JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna posiadałem 5.734.650 akcji stanowiących 45,12% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z 5.734.650 głosów, co stanowiło 45,12% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Aktualnie: - bezpośrednio posiadam 1.734.650 akcji stanowiących 13,65% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 1.734.650 głosów, co stanowi 13,65% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
- pośrednio wraz z podmiotem zależnym, tj. JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna posiadam 5.734.650 akcji stanowiących 45,12% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 5.734.650 głosów, co stanowi 45.12% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:
JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna, posiadająca 4.000.000 akcji stanowiących 31,47% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 4.000.000 głosów, co stanowi 31,47% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:
Nie dotyczy umowy nie zostały zawarte.
6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:
Nie dotyczy.
7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:
Nie dotyczy.
8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Bezpośrednio posiadam 1.734.650 głosów, co stanowi 13,65% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Pośrednio wraz z podmiotem zależnym, tj. JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna posiadam 5.734.650 głosów, co stanowi 45,12% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-13Łukasz GórskiPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:DIGITAL AVENUE S.A.
Adres:Biała 4 34C/34D, 00-895 Warszawa
Telefon:(22) 627 37 58
Fax:(22) 627 37 58
NIP:8971729452
REGON:020512760

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy