pixelg
zmiany w RN - 2020-07-21 - DIGITAL AVENUE (digital)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zmiany w RN - komunikat spółki DIGITAL AVENUE (digital) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiDIGITAL AVENUE
Nazwa skrócona jednostkiDGL
Numer w roku:7/2020
Rok bieżący:2020
Zarząd Digital Avenue S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 lipca 2020 r. podjęło uchwały nr 16/2020, 17/2020, 18/2020, 19/2020, 20/2020 w sprawie odwołania z dniem 20 lipca 2020 r. ze składu Rady Nadzorczej: - p. Romana Jacka Bryś, - p. Sławomira Ziemskiego, - p. Pawła Czarnopyś, - p. Marka Kamola, - p. Grzegorza Eugeniusza Gońda. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały nr 21/2020, 22/2020, 23/2020, 24/2020, 25/2020 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej nowej kadencji: - p. Tomasza Wykurz, - p. Monikę Górską, - p. Zbisława Lasek, - p. Natalię Górską, - p. Jakuba Zamojskiego. W załączeniu Zarząd przekazuje życiorysy zawodowe nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect .
Plik
Formularz Członka RN TW - 2020-07-20_.pdf (380 KB)
Formularz Członka RN MG - 2020-07-20_.pdf (368 KB)
Formularz Członka RN ZL - 2020-07-20_.pdf (4613 KB)
Formularz Członka RN NG - 2020-07-20_.pdf (231 KB)
Formularz Członka RN JZ - 2020-07-20_.pdf (421 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Łukasz GórskiPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Digital Avenue SA
DIGITAL
2020-10-01 zawarcie aneksu do porozumienia o podstawowych warunkach transakcji Term Sheet
2020-08-13 akcje w posiadaniu JR Holding ASI SA
2020-08-13 akcje w posiadaniu Januarego Ciszewskiego
2020-08-04 SA - P
2020-07-22 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-07-21 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty, zmiana statutu, zmiany w RN, zmiana nazwy
2020-07-21 zmiany w RN
2020-07-17 sprzedaż akcji przez Krzysztofa Sanek

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy