pixelg
SA-QSr1 - 2020-05-15 - DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (dinopl)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr1 - komunikat spółki DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (dinopl) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługUOR
w walucie
data przekazania: 2020-05-15
DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DINO POLSKA S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
63-700Krotoszyn
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ostrowska122
(ulica)(numer)
+48 62 72 55 400+48 62 72 55 467
(telefon)(fax)
ir@marketdino.plwww.grupadino.pl
(e-mail)(www)
6211766191300820828
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Przychody ze sprzedaży2 220 3841 560 476505 057363 087
Zysk z działalności operacyjnej143 63694 61732 67222 015
Zysk brutto128 28882 35029 18119 161
Zysk netto103 91366 96523 63615 581
Liczba akcji (w szt.)98 040 00098 040 00098 040 00098 040 000
Podstawowy/rozwodniony zysk na akcję w PLN, EUR1,060,680,240,16
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej19 74616 2674 4923 785
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej(228 739)(241 157)(52 030)(56 112)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej170 013120 16238 67227 959
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (38 980)(104 728)(8 866)(24 368)
31.03.202031.12.201931.03.202031.12.2019
Aktywa razem4 498 5924 350 750988 2021 021 663
Aktywa trwałe razem3 311 9473 215 763727 533755 140
Aktywa obrotowe razem1 186 6451 134 987260 669266 523
Kapitał własny1 726 2661 622 353379 207380 968
Kapitał podstawowy9 8049 8042 1542 302
Zobowiązania długoterminowe1 032 385860 217226 783202 000
Zobowiązania krótkoterminowe1 739 9411 868 180382 211438 694
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Dino Polska S.A. raport za I kw. 2020.pdfDino Polska S.A. raport za I kw. 2020
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-15Szymon PiduchPrezes Zarządu
2020-05-15Michał KrauzeCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:DINO POLSKA S.A.
Adres:Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn
Telefon:+48 62 72 55 400
Fax:+48 62 72 55 467
Email:ir@marketdino.pl
www:www.grupadino.pl
NIP:6211766191
REGON:300820828

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Dino Polska SA
DINOPL
2020-07-02 powołanie członka RN
2020-06-30 wydłużenie terminu obowiązywania umowy ważnej dla rozwoju
2020-06-24 powołanie członka zarządu
2020-06-23 decyzja w sprawie rozpoczęcia budowy nowych centrów dystrybucyjnych
2020-06-05 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-05-27 kupno akcji przez członka RN
2020-05-22 kupno akcji przez podmiot powiązany
2020-05-21 kupno akcji przez podmiot powiązany

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy