pixelg
SA-R - 2020-05-29 - EC2 (ec2)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-R - komunikat spółki EC2 (ec2) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiEC2
Nazwa skrócona jednostkiEC2
Numer w roku:6/2020
Rok bieżący:2020
Zarząd spółki EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje jednostkowy raport roczny za 2019 rok. Załączniki: 1. Sprawozdanie finansowe za 2019 rok; 2. Sprawozdanie Zarządu za 2019 rok; 3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta; 4. Raport Roczny. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect .
Plik
EC2sprawozdanie_finansowe.pdf (1034 KB)
EC2_SZ-2019.pdf (207 KB)
EC2_RR -2019.pdf (198 KB)
EC2_Sprawozdanie z badania_BSF 2019_podpisane.pdf (503 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Jakub BudziszewskiPrezes Zarządu
Krzysztof PyrdołWiceprezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy