pixelg
rekomendacja wypłaty dywidendy - 2020-03-25 - ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNA (edinvest)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

rekomendacja wypłaty dywidendy - komunikat spółki ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNA (edinvest) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr6/2020

Data sporządzenia: 2020-03-25
Skrócona nazwa emitenta
ED INVEST S.A.
Temat
ED invest wypłaci dywidendę
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki ED invest SA ( spółka ) informuje, że po analizie sytuacji finansowej Spółki, podjął decyzję w przedmiocie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie 3.637.311,18 zł. w ten sposób, że:
1)część zysku w kwocie 3.071.898,50 zł. (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem zł pięćdziesiąt groszy) - na dywidendę dla akcjonariuszy 2)pozostałą część zysku w kwocie 565.412,68zł. (słownie: pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwanaście zł sześćdziesiąt osiem groszy) - na kapitał rezerwowy.

Powyższą rekomendację Zarząd Spółki przedstawił do zaopiniowania Radzie Nadzorczej, która na posiedzeniu w dniu 25 marca 2020 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w tej sprawie i podjęła uchwałę o rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu, aby wnioskowaną część jednostkowego zysku przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.
Zgodnie z tą rekomendacją część zysku przypadająca na dywidendę wyniesie 0,31 zł. na jedną akcję.

Ostateczne decyzje dotyczące przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019 i ustalenia dat dnia dywidendy i dnia jej wypłaty, podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Zgodnie z treścią raportu bieżącego numer 1/2020 raport roczny zostanie opublikowany w dniu 27 marca 2020 roku.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-25Zofia Egierska
Jerzy Dyrcz
Jolanta Szewczyk
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Członek Zarządu


Nazwa jednostki:ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ED INVEST S.A.
Adres:Bora Komorowskiego 35 lok 218, 03-982 Warszawa
NIP:525-19-68-486
REGON:012820030

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
ED Invest SA
EDINVEST
2020-08-21 SA - P
2020-07-21 kupno akcji przez członka RN
2020-07-16 kupno akcji przez członka RN
2020-07-10 kupno akcji przez członka RN
2020-05-26 rejestracja zmian statutu
2020-05-22 SA-Q1
2020-04-23 powołanie zarządu
2020-04-23 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 0,31 zł/akcja, powołanie RN, zmiana statutu

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy