pixelg
SA-R - 2021-03-26 - ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNA (edinvest)
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-R - komunikat spółki ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNA (edinvest) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ DLA RAPORTÓW ROCZNYCH

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020(rok)

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta w przypadku wyboru opcji dla innych emitentów )
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres oddozawierający sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie
data przekazania:ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)ED INVEST S.A.
Budownictwo (bud)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)03-982
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Bora Komorowskiego
35 lok 218(ulica)
(numer)
(telefon)

(fax)
(e-mail)

(www)525-19-68-486
012820030(NIP)

(REGON)259400T9LGW04YYW0T96
0000321820

(LEI)


(KRS)Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

(firma audytorska)


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. EUR

20202 01920202 019

Przychody ze sprzedaży 91 481,0043 653,0020 447,0010 148,00

Zysk (strata) z działalności operacyjnej14 074,005 227,003 146,001 215,00

Zysk (strata) bez opodatkowaniem 13 449,004 705,003 006,001 094,00

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej10 377,003 637,002 319,00846,00

Zysk (strata) netto10 377,003 637,002 319,00846,00

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej11 481,00-7 748,002 566,00-1 801,00

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 24,00-24,005,00-6,00

Środki pieniężne netto wykorzystane z działalności finansowej -4 195,00-2 796,00-938,00-650,00

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów7 310,00-10 568,001 634,00-2 456,00

Aktywa85 058,0076 025,0018 431,0017 853,00

Zobowiązania długoterminowe17 370,0013 455,003 764,003 160,00

Zobowiązania krótkoterminowe9 409,0011 596,002 039,002 723,00

Kapitał własny 58 279,0050 973,0012 629,0011 970,00

Kapitał podstawowy619,00619,00134,00145,00

Liczba akcji9 909 350,0011 581 214,009 909 350,0011 581 214,00

Średnia ważona liczba akcji9 909 350,0011 581 214,009 909 350,0011 581 214,00

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)1,050,310,230,07

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)1,050,310,230,07

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)5,884,401,271,03

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)0,310,310,070,07


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawaZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
reportEDINVESTJSF2020.zipList Prezesa do Akcjonariuszy i Sprawoazdanie Finansowe za rok 2020
reportEDINVESTJSF2020.zip.T.T.T.xadesPodpis Listu Prezesa i SF 2020
reportEDINVESTSzDz2020.zipSprawozdanie z działalności EDinvest S.A. za rok 2020
reportEDINVESTSzDz2020.T.T.T.zip.xadesPodpis Sprawozdania z działalności 2020
ED-Invest-2020-BSF-MSSF-SzB-PL-emitent.xhtmlSprawozdanie Nieżależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego SF za rok 2020
ED-Invest-2020-BSF-MSSF-SzB-PL-emitent.xhtml.XAdESPodpis Niezależnego Biegłego Rewidenta do SF 2020
Oświadczenie _RN_dot_Audytora.pdfOświadczenie RN dot. wyboru firmy audytorskiej
Oświadczenie _RN_dot_KA.pdfOświadczenie RN dot. Komitetu Audytu


Nazwa jednostki:ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ED INVEST S.A.
Adres:Bora Komorowskiego 35 lok 218, 03-982 Warszawa
NIP:525-19-68-486
REGON:012820030

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
ED Invest SA
EDINVEST
2021-04-16 sprzedaż akcji przez członka RN
2021-04-15 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2021-04-15 WZ - odwołanie walnego
2021-04-12 sprzedaż akcji przez członka RN
2021-04-06 sprzedaż akcji przez członka RN
2021-03-31 sprzedaż akcji przez członka RN
2021-03-29 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2021-03-26 SA-R

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcjiWspółpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy