pixelg
WZ - odwołanie walnego - 2021-04-15 - ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNA (edinvest)
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - odwołanie walnego - komunikat spółki ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNA (edinvest) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr10/2021

Data sporządzenia: 2021-04-15
Skrócona nazwa emitenta
ED INVEST S.A.
Temat
Odwołanie Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki ED invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bora Komorowskiego 35, lok. 218, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000321820, informuje o odwołaniu Walnego Zgromadzenia ( Walne Zgromadzenie ) Spółki ED invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (raport bieżący nr 6/2021), zwołanego na dzień 26 kwietnia 2021 roku na godzinę 11:00 w Warszawie.
Przyczyną uzasadniającą decyzję Zarządu o odwołaniu Walnego Zgromadzenia jest zapewnienie uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia jak naszerszej grupie akcjonariuszy. Z informacji, jakie zostały przekazane Zarządowi Spółki wynika, iż część akcjonariuszy uczestniczaca dotychczas w obradach Walnego Zgromadzenia nie dokonała rejestracji na zwołane Walne Zgromadzenie a ich zamiarem jest udział w obradach. Wychodząc naprzeciw prośbom tych akcjonariuszy Zarząd Spółki postanowił odwołać zaplanowane na dzień 26 kwietnia 2021 r. obrady Wanego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż nowy termin Walnego Zgromadzenia zostanie ustalony niezwłocznie a ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zostanie podane do publicznej wiadomości stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.


Podstawa szczegółowa: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 20 kwietnia 2018 r. , poz. 757).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-15Zofia Egierska
Jolanta Szewczyk
Prezes Zarządu
Członek Zarządu


Nazwa jednostki:ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ED INVEST S.A.
Adres:Bora Komorowskiego 35 lok 218, 03-982 Warszawa
NIP:525-19-68-486
REGON:012820030

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
ED Invest SA
EDINVEST
2021-05-21 SA - Q1
2021-05-12 korekta uchwały dot. wypłaty dywidendy
2021-05-11 WZ - uchwała niepodjęta
2021-05-11 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 0,31 zł/akcja
2021-05-11 WZ - wykaz akcjonariuszy
2021-05-11 wypłata dywidendy 0,31 zł/akcja
2021-04-16 sprzedaż akcji przez członka RN
2021-04-15 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcjiWspółpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy