pixelg
WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - 2021-03-29 - ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNA (edinvest)
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - komunikat spółki ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNA (edinvest) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia:2021-03-29
Skrócona nazwa emitenta
ED INVEST S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ ED invest S.A.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd ED invest S.A. ( Spółka ) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 26 kwietnia 2021 r., na godz. 11.00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, przy ul. Orlego Lotu 6, w Sali konferencyjnej Klubu Ikar.
W załączeniu pełny tekst ogłoszenia z projektami uchwał i wymaganymi dokumentami i załącznikami.


Podstawa szczegółowa: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 20 kwietnia 2018 roku, poz. 757)
Załączniki
PlikOpis
ogłoszenie ZWZA ED invest S.A._2021.pdfogłoszenie ZWZA ED invest S.A.
projekty uchwał ZWZA_ 2021.pdfprojekty uchwał ZWZA ED invest S.A.
wzór pełnomocnictwa ZWZA_2021.pdfwzór pełnomocnictwa na ZWZA ED invest S.A.
wzór wniosku o zmiany w porządku obrad ZWZA_2021.pdfwzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad ZWZA ED invest S.A.
wzór zgłoszenia projektu uchwały ZWZA_2021.pdfwzór zgłoszenia projektu uchwały do porządku obrad ZWZA ED invest S.A.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 r.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2020
Uchwała Rady Nadzorczej z 24.03.2021.pdfuchwała Rady Nadzorczej_ podział zysku za 2020 rok
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-29Zofia Egierska
Jerzy Dyrcz
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ED INVEST S.A.
Adres:Bora Komorowskiego 35 lok 218, 03-982 Warszawa
NIP:525-19-68-486
REGON:012820030

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
ED Invest SA
EDINVEST
2021-05-21 SA - Q1
2021-05-12 korekta uchwały dot. wypłaty dywidendy
2021-05-11 WZ - uchwała niepodjęta
2021-05-11 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 0,31 zł/akcja
2021-05-11 WZ - wykaz akcjonariuszy
2021-05-11 wypłata dywidendy 0,31 zł/akcja
2021-04-16 sprzedaż akcji przez członka RN
2021-04-15 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcjiWspółpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy