pixelg
SA - Q1 - 2020-04-29 - ELKOP Spółka Europejska (elkop)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - Q1 - komunikat spółki ELKOP Spółka Europejska (elkop) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 1/2020
(kwartał) (rok)
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 Ustawy o ofercie)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-03-31
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSR i MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-04-29
ELKOP Spółka Europejska
(pełna nazwa emitenta)
ELKOPBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
09-402Płock
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zygmunta Padlewskiego18C
(ulica)(numer)
(032) 246 24 71
(telefon)(fax)
biuro@elkop.plwww.elkop.pl
(e-mail)(www)
6270011620272549956
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 9961 806681420
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 019 21423250
Zysk (strata) brutto5537612618
Zysk (strata) netto450321027
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 869704425164
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-48-746-11-174
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-4500-1020
Przepływy pieniężne netto, razem1 371-42312-10
Aktywa razem *136 455135 58829 97531 839
Zobowiązania długoterminowe*62 78762 80813 79214 749
Zobowiązania krótkoterminowe *2 803986616232
Kapitał własny *70 86571 79415 56716 859
Kapitał zakładowy *67 45667 45614 81815 840
Liczba akcji (w szt.)9 850 0009 850 0009 850 0009 850 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,0500,010,00
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,0500,010,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)7,197,291,581,71
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)000,000,00

Uwaga! Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2019 r.

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
ELKOP sprawozdanie za 1q2020-sig-sig.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-04-29Jacek KoralewskiPrezes Zarządu
2020-04-29Anna KajkowskaWiceprezes Zarządu
2020-04-29Anna Wiśniewska operator espi


Nazwa jednostki:ELKOP Spółka Europejska
Nazwa skrócona jednoskti:ELKOP
Adres:Zygmunta Padlewskiego 18C, 09-402 Płock
Telefon:(032) 246 24 71
Email:biuro@elkop.pl
www:www.elkop.pl
NIP:6270011620
REGON:272549956

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Elkop SA
ELKOP
2020-06-29 Korekta SA - Q1
2020-06-29 Korekta SA - Q1
2020-06-24 Korekta SA - R
2020-06-24 Korekta SA - R
2020-06-19 częściowa spłata pożyczki pieniężnej
2020-06-19 zawarcie aneksu do umowy pożyczki pieniężnej
2020-06-16 częściowa spłata pożyczki pieniężnej
2020-06-16 spłata pożyczki pieniężnej

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy