pixelg
SA - QSr1 - 2020-05-15 - ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (elzab)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr1 - komunikat spółki ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (elzab) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-05-15
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA
(pełna nazwa emitenta)
ELZABInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
41-813Zabrze
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. ELZAB 1
(ulica)(numer)
(032) 272 20 21272 25 83
(telefon)(fax)
ir@elzab.com.plwww.elzab.com.pl
(e-mail)(www)
6480000255270036336
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPA ELZAB1 kwartał 20201 kwartał 20191 kwartał 20201 kwartał 2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów34 46821 8707 8405 089
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 308-2 385525-555
Zysk (strata) brutto2 421-3 896551-907
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego1 925-3 967438-923
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej9 7015662 131132
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 420-1 334-312-310
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-5 428-424-1 192-99
Przepływy pieniężne netto, razem2 853-1 192627-277
Zannualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,35-0,380,08-0,09
Zannualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z wyłączeniem akcji własnych(w zł / EUR)0,36-0,390,08-0,09
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPA ELZAB31.03.202031.12.201931.09.202031.12.2019
Aktywa razem194 151195 62242 64945 937
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe22 32520 8294 9044 891
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 87 85292 26919 29821 667
Kapitał własny83 97482 52418 44619 379
Kapitał zakładowy22 14322 1434 8645 200
Ogólna liczba akcji16 137 05016 137 05016 137 05016 137 050
Liczba akcji skorygowana o akcje własne15 731 38815 731 38815 731 38815 731 388
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)5,205,111,141,20
Wartość księgowa na jedną akcję z wyłączeniem akcji własnych (w zł / EUR)5,345,251,171,23
WYBRANE DANE FINANSOWE ELZAB1 kwartał 20201 kwartał 20191 kwartał 20201 kwartał 2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów34 48421 7127 8445 052
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 547-1 954579-455
Zysk (strata) brutto3 284-2 605747-606
Zysk (strata) netto 2 656-2 829604-658
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej9 5445572 096129
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 419-1 334-312-310
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-5 292-413-1 162-96
Przepływy pieniężne netto, razem2 833-1 190622-277
Zannualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,58-0,230,13-0,05
Zannualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) z wyłączeniem akcji własnych0,60-0,240,14-0,05
WYBRANE DANE FINANSOWE ELZAB31.03.202031.12.201931.09.202031.12.2019
Aktywa razem208 752209 16345 85649 117
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe21 52020 0824 7274 716
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 87 58492 08919 24021 625
Kapitał własny99 64896 99221 89022 776
Kapitał zakładowy22 14322 1434 8645 200
Ogólna liczba akcji16 137 05016 137 05016 137 05016 137 050
Liczba akcji skorygowana o akcje własne15 731 38815 731 38815 731 38815 731 388
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)6,186,011,361,41
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) z wyłączeniem akcji własnych6,336,171,391,45
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
sprawozdanie finansowe Grupy ELZAB 1Q2020.pdfskonoslidowane sprawozdanie finansowe Grupa ELZAB
sprawozdanie finansowe ELZAB 1Q2020.pdfsprawozdanie finansowe ELZAB
informacja dodatkowa do sprawozdania GRUPY ELZAB 1Q2020.pdfinformacja dodatkowa do kwartalnego sprawozdania za IQ2020
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-15Krzysztof UrbanowiczPrezes Zarządu
2020-05-15Jerzy PopławskiWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA
Nazwa skrócona jednoskti:ELZAB
Adres:ul. ELZAB 1, 41-813 Zabrze
Telefon:(032) 272 20 21
Fax:272 25 83
Email:ir@elzab.com.pl
www:www.elzab.com.pl
NIP:6480000255
REGON:270036336

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Elzab SA
ELZAB
2020-09-01 odwołanie prokury
2020-08-31 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-08-31 WZ - podjęte uchwały: podział zysku
2020-08-31 powołanie zarządu
2020-08-21 SA - PSr
2020-08-05 zawarcie aneksu do umowy wieloproduktowej z ING Bank Śląski SA
2020-08-04 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-08-04 opinia RN w sprawie podziału zysku

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy