pixelg
SA-R - 2020-03-20 - ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (elzab)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-R - komunikat spółki ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (elzab) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2019
(rok)
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 Ustawy o ofercie)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-03-20
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA
(pełna nazwa emitenta)
ELZABInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
41-813Zabrze
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Elzab1
(ulica)(numer)
(032) 272 20 21272 25 83
(telefon)(fax)
ir@elzab.plwww.elzab.com.pl
(e-mail)(www)
6480000255270036336
(NIP)(REGON)
Misters Audytor Adviser Spółka z o.o., (nr 3704)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
WYBRANE DANE FINANSOWE ELZAB2019201820192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów124 251102 97828 88324 134
Zysk (strata) z działalności operacyjnej9 0242 5642 098601
Zysk (strata) brutto5 461-5881 269-138
Zysk (strata) netto 3 886-813903-191
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej4 3346 0201 0181 400
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-5 270-12 962-1 238-3 014
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej6 2924 2391 478986
Przepływy pieniężne netto, razem5 356-2 7031 258-629
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,24-0,050,06-0,01
Zannualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) z wyłączeniem akcji własnych0,25-0,050,06-0,01
WYBRANE DANE FINANSOWE ELZAB31.12.201931.12.201831.12.201931.12.2018
Aktywa razem209 163209 61149 11748 747
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe20 08249 4554 71611 501
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 92 08967 05021 62515 593
Kapitał własny96 99293 10622 77621 653
Kapitał zakładowy22 14322 1435 2005 150
Ogólna liczba akcji16 137 05016 137 05016 137 05016 137 050
Liczba akcji skorygowana o akcje własne15 731 38815 731 38815 731 38815 731 388
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)6,015,771,411,34
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) z wyłączeniem akcji własnych6,175,921,451,38
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Sprawozdanie z badania SF - Elzab.pdfSprawozdanie Biegłego Rewidenta
ELZAB_oświadczenieRN_jednostkowe_do publikacji .pdfOświadczenie RN ELZAB S.A.
list prezesa 2019_KU.pdfList Prezesa ELZAB S.A,
Sprawozdanie finansowe ELZAB2019_MK_JP_KU.pdfSprawozdanie finansowe ELZAB S.A.
Sprawozdanie zarządu Elzab 2019_KU_JP.pdfSprawozdanie z działalności ELZAB S.A.
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-20Krzysztof UrbanowiczPrezes Zarządu
2020-03-20Jerzy Popławski Wiceprezes Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-20Mirosława KuczeraGłówny Księgowy


Nazwa jednostki:ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA
Nazwa skrócona jednoskti:ELZAB
Adres:ul. Elzab 1, 41-813 Zabrze
Telefon:(032) 272 20 21
Fax:272 25 83
Email:ir@elzab.pl
www:www.elzab.com.pl
NIP:6480000255
REGON:270036336

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Elzab SA
ELZAB
2020-03-20 SA-R
2020-03-20 SA-R
2020-01-27 terminarz raportów
2020-01-16 zawarcie aneksu do umowy faktoringowej
2019-11-29 zawarcie znaczącej umowy
2019-11-22 zawarcie znaczącej umowy
2019-11-19 wypowiedzenie umowy przez animatora
2019-11-15 formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy