pixelg
zmiany w zarządzie i RN - 2020-09-25 - E-MUZYKA (emuzyka)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zmiany w zarządzie i RN - komunikat spółki E-MUZYKA (emuzyka) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiE-MUZYKA
Nazwa skrócona jednostkiEMU
Numer w roku:13/2020
Rok bieżący:2020
Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent ) informuje, że w dniu 25 września 2020 roku rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki złożył Pan Łukasz Kmiecik. W oświadczeniu o rezygnacji Pan Łukasz Kmiecik nie podał przyczyn złożonej rezygnacji. Rada Nadzorca powołała z dniem 25.09.2020r. w drodze kooptacji Natalię Korzeniecką-Walak do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej e-Muzyka S.A. Emitent informuje również, że w dniu 25 września 2020 roku wygasła delegacja Pana Piotra Światka do czasowego pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki. Tego samego dnia Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarządu Spółki Pana Łukasza Kmiecika powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki. W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje informacje, o których mowa w §10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Plik
Kwestionariusz osobowy Lukasz Kmiecik.pdf (236 KB)
Kwestionariusz osobowy Natalia Korzeniecka-Walak.pdf (230 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Jan EjsmontPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
E-Muzyka SA
EMUZYKA
2020-09-25 zmiany w zarządzie i RN
2020-08-14 SA-Q2
2020-07-03 odpowiedzi na pytania akcjonariusza
2020-06-29 WZ - podjęte uchwały: podział zysku, powołanie członka RN
2020-06-29 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-06-25 rezygnacja członka RN
2020-06-25 zmiany w zarządzie
2020-06-24 Korekta SA - Q1

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy