pixelg
ukonstytuowanie się RN - 2020-07-16 - ENERGOAPARATURA SA (enap)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

ukonstytuowanie się RN - komunikat spółki ENERGOAPARATURA SA (enap) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr18/2020

Data sporządzenia: 2020-07-16
Skrócona nazwa emitenta
ENAP
Temat
Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Energoaparatury S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach otrzymał w dniu 16 lipca 2020 roku informację, iż na posiedzeniu w dniu 15 lipca 2020 roku Rada Nadzorcza działając na podstawie § 15 Statutu oraz § 4 pkt 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Energoaparatura S.A., podjęła uchwałę o ukonstytuowaniu się w następujący sposób:

1.Przewodniczący Rady Nadzorczej - Pan Jacek Zatryb,
2.Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Pan Leszek Rejniak,
3.Sekretarz Rady Nadzorczej Pani Małgorzata Gęgotek- Rapak,
4.Członkowie Rady Nadzorczej Pan Adam Beza, Pan Mariusz Saratowicz. Zarząd podaje, że pozostałe informacje o osobach nadzorujących zamieszczone zostały w raportach bieżących RB nr 15/2020 i korekta RB nr 15/2020 oraz na stronie internetowej Spółki www.enap.com.pl
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-16Tomasz MichalikPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:ENERGOAPARATURA SA
Nazwa skrócona jednoskti:ENAP
Adres:Generała K. Pułaskiego 7, 40-273 Katowice
Telefon:327285492
Fax:327285411
Email:poczta@enap.com.pl
www:www.enap.com.pl
NIP:6340128707
REGON:271169230

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Energoaparatura SA
ENAP
2020-07-16 powołanie Komitetu Audytu
2020-07-16 ukonstytuowanie się RN
2020-07-14 otrzymanie decyzji o przyznaniu subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju SA
2020-07-10 zawarcie umowy
2020-07-01 korekta życiorysu członka RN
2020-06-30 powołanie RN
2020-06-30 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-06-30 WZ - podjęte uchwały: podział zysku, powołanie RN

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy