pixelg
korekta SA - QSr3 - 2020-11-30 - CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA (enelmed)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

korekta SA - QSr3 - komunikat spółki CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA (enelmed) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr17/2020
Data sporządzenia:2020-11-30
Skrócona nazwa emitenta
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.
Temat
Korekta raportu okresowego za III kwartał 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej (dalej: Spółka) przekazuje do wiadomości korektę skonsolidowanego raportu okresowego Grupy Kapitałowej ENEL-MED za III kwartał 2020 roku, sporządzonego za okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2020 roku ("Raport"), opublikowanego przez Spółkę w dniu 26 listopada 2020 roku.
Konieczność dokonania korekty Raportu wynikła z omyłek, które powstały na etapie graficznego opracowywania raportu. Szczegółowy wykaz dokonanych korekt znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.
W związku z powyższym Spółka przekazuje w dniu dzisiejszym do publicznej wiadomości skorygowany Raport.
Podstawa prawna:
§ 15 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
PlikOpis
Wykaz zmian w treści skonsolidowanego raportu kwartalnego za 3Q202.pdfWykaz zmian w treści skonsolidowanego raportu kwartalnego za 3Q2020
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-30Jacek Jakub RozwadowskiPrezes Zarządu
2020-11-30Bartosz Adam RozwadowskiCzłonek Zarządu
2020-11-30Piotr Artur Janaszek-SeydlitzCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.
Adres:Słomińskiego 19 lok. 524, 00-195 Warszawa
Telefon:22 431 77 00
Fax:22 431 77 03
Email:enel@enel.pl
www:cm.enel.pl
NIP:524-259-33-60
REGON:140802685

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Enel-Med SA
ENELMED
2021-01-21 zawarcie umów najmu z Polcom Investment XVIII sp. z o.o.
2021-01-19 terminarz raportów
2020-12-17 zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Millennium SA
2020-12-14 zawarcie aneksu nr 1 do listu intencyjnego z Polcom Investment XVIII sp. z o.o.
2020-11-30 korekta SA - QSr3
2020-11-30 korekta SA - QSr3
2020-11-26 SA - QSr3
2020-11-09 zawarcie listu intencyjnego z Polcom Investment XVIII sp. z o.o.

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy