pixelg
wpływ koronawirusa na działalność spółki - 2020-03-20 - CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA (enelmed)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

wpływ koronawirusa na działalność spółki - komunikat spółki CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA (enelmed) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr3/2020

Data sporządzenia: 2020-03-20
Skrócona nazwa emitenta
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.
Temat
Informacja o wpływie rozprzestrzeniania się koronowirusa COVID -19 na działalność Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej (dalej: Spółka) w nawiązaniu do zaleceń Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ESMA z dnia 11 marca 2020 roku oraz zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 marca 2020 roku informuje o możliwym wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na działalność i wyniki finansowe Spółki w 2020 roku. Zarząd Spółki wskazuje, że na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego nie jest w stanie precyzyjne określić wpływu epidemii koronawirusa COVID-19 na jej sytuację i wyniki finansowe, a dalsze konsekwencje pandemii koronowirusa COVID-19, które pozostają poza wpływem lub kontrolą ze strony Spółki, są trudne do oszacowania. Niewątpliwie fakt, że spółka pozyskuje ponad 67% wpływów z abonamentów medycznych, uodparnia ją w obecnej sytuacji na wahania popytowe. Spółka w ciągu ostatnich dni zwielokrotniła możliwości konsultacyjne za pomocą telewizyt, gdyż ta forma konsultacji medycznych w obecnej sytuacji staje się powszechna. Na dzień przekazania niniejszego raportu Spółka świadczy usługi zgodnie z zawartymi umowami. Zarząd Spółki przewiduje jednak możliwość wystąpienia zatorów płatniczych, spowodowanych płynnością finansową klientów B2B. Ograniczenie ilości klientów indywidualnych wpłynie na zmniejszenie przychodów od drugiej połowy marca, za pozytyw należy uznać, że również wszystkie koszty zmienne w tej sytuacji są i będą proporcjonalnie zmniejszane. W konsekwencji powyższego przychody Spółki w pierwszej połowie 2020 r. mogą ulec obniżeniu, co wpłynie na wyniki i sytuację finansową Spółki oraz jej grupy kapitałowej.
Jednocześnie jednak, z wyżej wskazanych względów, Zarząd rozważa ograniczenie nowych inwestycji w 2020 roku.
Mając na uwadze rozwój sytuacji oraz utrzymujące się skutki rozprzestrzeniania się koronawirusa, Spółka powołała zespół kryzysowy, w którego skład wchodzą przedstawiciele różnych komórek organizacyjnych Spółki i jej grupy kapitałowej. Celem powołania tego zespołu jest stałe monitorowanie sytuacji oraz bieżące reagowanie na wszelkie jej zmiany w celu zminimalizowania negatywnych skutków epidemii, mających wpływ na działalność Spółki i jej grupy kapitałowej. Zarząd Spółki zapewnia, że będzie na bieżąco analizował sytuację Spółki w kontekście skutków rozprzestrzeniania się koronawirusa, a ewentualne nowe zdarzenia i czynniki, które będą miały istotny wpływ na sytuację finansową Spółki, zostaną zakomunikowane w trybie określonym przepisami powszechnie obowiązującymi.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-20Jacek Jakub Rozwadowski
Prezes Zarządu


Nazwa jednostki:CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.
Adres:Słomińskiego 19, 00-195 Warszawa
Telefon:22 431 77 00
Fax:22 431 77 03
Email:enel@enel.pl
www:cm.enel.pl
NIP:524-259-33-60
REGON:140802685

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Enel-Med SA
ENELMED
2020-05-28 SA - QSr1
2020-05-19 wypowiedzenie umowy znaczącej
2020-05-19 zawarcie umowy znaczącej
2020-04-22 SA - RS
2020-04-22 SA - R
2020-03-20 wpływ koronawirusa na działalność spółki
2020-01-24 korekta terminarzu raportów
2020-01-23 terminarz raportów

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy