pixelg
WZ - zwołanie walnego - 2020-03-26 - ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA (energa)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - zwołanie walnego - komunikat spółki ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA (energa) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr22/2020
Data sporządzenia:2020-03-25
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Energa SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Energa SA ( Spółka ), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 400, art. 402 1 i art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, w związku z otrzymaniem w dniu 25 marca 2020 roku od Skarbu Państwa Rzeczpospolitej Polskiej, jako akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki, żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, niniejszym zwołuje na dzień 21 Kwietnia 2020 roku o godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Gdańsku, przy al. Grunwaldzkiej 472, w budynku Olivia Tower, XII piętro, w Sali Olivia Sky Club. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Energa SA dokonane na podstawie art. 402 Kodeksu spółek handlowych stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
Załacznik nr 1_ do RB 22_2020.03.25 - OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 21.04.2020_ENSA.pdfZałacznik nr 1 do RB 22_Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 21.04.2020
Załącznik nr 2_do RB_22_MAP.pdfZałącznik nr 2 do RB 22_MAPPODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-03-25Adrianna SikorskaWiceprezes Zarządu Energa SA ds. Komunikacji


2020-03-25Dominik WadeckiWiceprezes Zarządu Energa SA ds. Operacyjnych

Nazwa jednostki:ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ENERGA S.A.
Adres:Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk
Telefon:+48 58 778 83 00
Fax:+48 58 778 83 99
NIP:957-095-77-22

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Energa SA
ENERGA
2020-09-11 pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji
2020-07-30 SA-PSr
2020-07-23 dokonanie odpisów aktualizujących i zawiązaniu rezerwy
2020-07-22 rejestracja zmian w statucie
2020-07-09 zmiana terminu publikacji SA-PSr
2020-06-30 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-06-29 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty, zmiany w RN, zmiana statutu
2020-06-29 zmiany w RN

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy