pixelg
SA-PS - 2020-10-01 - ENTER AIR SPÓŁKA AKCYJNA (enter)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-PS - komunikat spółki ENTER AIR SPÓŁKA AKCYJNA (enter) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowanyx
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PS 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2020-09-30
ENTER AIR SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ENTER AIR S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-146Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Komitetu Obrony Robotników74
(ulica)(numer)
+48 22 355 15 70+48 22 322 57 57
(telefon)(fax)
enterair@enterair.plwww.enterair.pl
(e-mail)(www)
527-268-73-50146414470
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
Przychody netto ze sprzedaży 227.711636.11851.271148.348
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży-73.70999.403-16.59623.182
Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej-87.91880.987-19.79618.887
Zysk za rok obrotowy z działalności kontynuowanej-133.05744.209-29.95910.310
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-14.903156.448-3.35636.485
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-16.579-88.104-3.733-20.547
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-19.773-142.576-4.452-33.250
Przepływy pieniężne netto razem-51.255-74.232-11.541-17.312
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
Rzeczowe aktywa trwałe1.419.9831.389.182317.954326.214
Aktywa obrotowe134.911212.02030.20849.787
Kapitał podstawowy17.54417.5443.9284.120
Kapitał własny 228.519361.59551.16984.911
Zobowiązania długoterminowe980.371953.351219.519223.870
Zobowiązania krótkoterminowe477.943414.711107.01897.384
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
SSF_GKEASA_-_1H2020.pdfSSF_GKEASA_-_1H2020
SZDZ_GKEASA_-_1H2020.pdfSZDZ_GKEASA_-_1H2020
Raport z przeglądu JSF Enter Air 30.06.2020-sig.pdfRaport z przeglądu JSF
Raport z przeglądu SSF Enter Air 30.06.2020-sig.pdfRaport z przeglądu SSF
Stanowisko zarza du ws zastrzez enia.pdfStanowisko zarza du ws zastrzez enia
Oswiadczenie ws rzetelności sporzadzenia SF.pdfOswiadczenie ws rzetelności sporzadzenia SF
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-30Grzegorz PolanieckiCzłonek Zarządu
2020-09-30Marcin KubrakCzłonek Zarządu
2020-09-30Andrzej KobielskiCzłonek Zarządu
2020-09-30Mariusz OlechnoCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:ENTER AIR SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ENTER AIR S.A.
Adres:Komitetu Obrony Robotników 74, 02-146 Warszawa
Telefon:+48 22 355 15 70
Fax:+48 22 322 57 57
Email:enterair@enterair.pl
www:www.enterair.pl
NIP:527-268-73-50
REGON:146414470

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Enter Air SA
ENTER
2020-11-30 formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
2020-10-01 SA-PS
2020-08-19 zawarcie pakietu umów dot. samolotów Boeing Model 737-8 z Boeing Company
2020-08-06 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-08-06 WZ - podjęte uchwały: podział zysku
2020-07-30 SA-QS1
2020-07-28 zmiana terminu publikacji Sa-QSr1
2020-07-10 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy