pixelg
SA-QS1 - 2020-07-30 - ENTER AIR SPÓŁKA AKCYJNA (enter)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QS1 - komunikat spółki ENTER AIR SPÓŁKA AKCYJNA (enter) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QS 1/2020
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR /
w walucie
data przekazania: 2020-07-29
ENTER AIR SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ENTER AIR S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-146Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Komitetu Obrony Robotników74
(ulica)(numer)
+48 22 355 15 70+48 22 322 57 57
(telefon)(fax)
enterair@enterair.plwww.enterair.pl
(e-mail)(www)
527-268-73-50146414470
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
Przychody netto ze sprzedaży 207.149185.21447.11943.095
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży9.53627.7462.1696.456
Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej2.06720.205.4704.701
Zysk za rok obrotowy z działalności kontynuowanej-77.041-9.043-17.524-2.104
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej87 829 3 160 19 978 735
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-16 003 -68 340 -3 640 -15 901
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-101 209 -23 268 -23 021 -5 414
Przepływy pieniężne netto razem-29 383 -88 448 -6 683 -20 580
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
Rzeczowe aktywa trwałe1 358 094 1 008 456 298 331 234 454
Aktywa obrotowe166 829 148 335 36 647 34 486
Kapitał podstawowy17 544 17 544 3 854 4 079
Kapitał własny 284 571 306 493 62 511 71 256
Zobowiązania długoterminowe968 917 1 112 667 212 841 258 682
Zobowiązania krótkoterminowe413 334 361 855 90 797 84 127


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
SSF_GKEASA_-_1Q2020.pdfSSF_GKEASA_-_1Q2020.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-29Grzegorz PolanieckiCzłonek Zarządu
2020-07-29Marc in KubrakCzłonek Zarządu
2020-07-29Andrzej KobielskCzłonek Zarządu
2020-07-29Mariusz OlechnoCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:ENTER AIR SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ENTER AIR S.A.
Adres:Komitetu Obrony Robotników 74, 02-146 Warszawa
Telefon:+48 22 355 15 70
Fax:+48 22 322 57 57
Email:enterair@enterair.pl
www:www.enterair.pl
NIP:527-268-73-50
REGON:146414470

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Enter Air SA
ENTER
2020-10-01 SA-PS
2020-08-19 zawarcie pakietu umów dot. samolotów Boeing Model 737-8 z Boeing Company
2020-08-06 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-08-06 WZ - podjęte uchwały: podział zysku
2020-07-30 SA-QS1
2020-07-28 zmiana terminu publikacji Sa-QSr1
2020-07-10 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-07-10 zmiana terminu publikacji SA-QSr1

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy