pixelg
podpisanie aneksu do znaczącej umowy finansowej z Santander Bank Polska SA - 2020-10-19 - ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA (erbud)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

podpisanie aneksu do znaczącej umowy finansowej z Santander Bank Polska SA - komunikat spółki ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA (erbud) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr61/2020

Data sporządzenia: 2020-10-19
Skrócona nazwa emitenta
ERBUD S.A.
Temat
Podpisanie Aneksu do znaczącej Umowy finansowej z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Erbud S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 19-10-2020 roku podpisał z Santander Bank Polska S.A. Aneks nr 5 do Umowy o Multilinię nr K01393/15 z dnia 20-11-2015 r wraz z póxniejszymi zmianami.

Na mocy niniejszego Aneksu Emitent oraz spółka zależna od Emitenta PBDI S.A. mogą korzystać z linii wielocelowej (kredyt w rachunku bieżącym oraz linia na gwarancje bankowe) w wysokości 90 mln zł.
W stosunku do warunków obowiązujących przed podpisaniem Aneksu nr 5, został zwiększony sublimit dotyczący produktu o charatkerze gwarancyjnym z kwoty 50 mln do 90 mln zł w ramach linii w związku przystąpieniem do Multilini Spółki PBDI S.A.
Emitent oraz spółka zależna mogą korzystać z linii w ramach wyszczególnionych podmiotowo sublimitów:
Limit dla Erbud S.A. wynosi 50 mln zł w tym możliwość zaciągnięcia długu do kwoty 5 mln zł;
- podlimit dla Spółki PBDI S.A. wynosi 40 mln zł i przeznaczony jest tylko na wystawienie gwarancji abnkowyc ( z czego w ramach linii wielocelowej 20 mln przeznaczone jest na wszystkie gwarancje a pozostałe 20 mln to limit na dedykowaną gwarancje w ramach aukcji URE - dla Beneficjenta Urząd Regulacji Energetycznej.

Zapadalność linii wielocelowej przypada na dzień 31-10-2021 roku, a zapadalność gwarancji dedykowanej w ramahc aukcji URE zapada w dniu 30-11-2020 r. Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków rynkowych.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-10-19Jacek Leczkowski
Agnieszka Głowacka
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Jacek Leczkowski
Agnieszka Głowacka


Nazwa jednostki:ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ERBUD S.A.
Adres:Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa
Telefon:022 545-88-81
Fax:022 545 88 82
Email:info@erbud.pl
www:www.erbud.pl
NIP:879-017-22-53
REGON:005728373

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy