pixelg
podpisanie umów ze spółkami należącymi do grupy EDF Renouvelables SA - 2020-04-30 - ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA (erbud)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

podpisanie umów ze spółkami należącymi do grupy EDF Renouvelables SA - komunikat spółki ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA (erbud) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr20/2020

Data sporządzenia: 2020-04-30
Skrócona nazwa emitenta
ERBUD S.A.
Temat
Podpisanie Umów o łącznej wartości 68,74 mln zł netto ze spółkami należącymi do grupy EDF RENOUVELABLES S.A. przez Konsorcjum złożonym z ERBUD S.A. (Emitent) oraz PBDI S.A. (podmiot zależny od Emitenta).
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2020r. Emitent działając w Konsorcjum z firmą PBDI S.A z Torunia (podmiot zależny w 90% od Emitenta, Lider Konsorcjum) zawarł trzy Umowy na roboty budowlane, jak niżej:
1.
a) Inwestor (dokładna nazwa i siedziba): Wiatropol Ustka Sp. z o.o., ul. Kosynierów Gdyńskich 50 , 66-400 Gorzów Wielkopolski;
b) Całkowita wartość kontraktu netto: 26.970.633,00 PLN netto;
c) Przedmiot kontraktu: roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Ustka;
2.
a) Inwestor (dokładna nazwa i siedziba): Starke Wind Górzyca Sp. z o.o., ul. Kosynierów Gdyńskich 50 , 66-400 Gorzów Wielkopolski b) Całkowita wartość kontraktu netto: 26.832.091,29 PLN netto;
c) Przedmiot kontraktu: roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Górzyca;
3.
a) Inwestor (dokładna nazwa i siedziba): Wiatropol Parnowo Sp. z o.o., ul. Kosynierów Gdyńskich 50 , 66-400 Gorzów Wielkopolski;
b) Całkowita wartość kontraktu netto: 14.940.246,37 PLN netto;
c) Przedmiot kontraktu: roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Parnowo;


Warunki dla powyższych kontraktów są jednakowe i przedstawiają się następująco:
1. Data zawarcia kontraktu: 30. kwietnia 2020r.;
2. Termin realizacji Umowy: 24 lipca 2021 roku
3. Warunki płatności: fakturowanie częściowe zgodnie z realizacją kamieni milowych. Faktury płatne w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury;
4. Gwarancja należytego wykonania: 10 % wartości wynagrodzenia netto w formie gwarancji bankowej;
5. Gwarancja naprawy wad i usterek: 3% wartości wynagrodzenia netto w formie gwarancji bankowej z terminem obowiązywania wynoszącym 5 lat liczonych od daty otrzymania świadectwa przejęcia;
6. Kary:
- za odstąpienie od Umowy lub rozwiązanie Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy 10% wynagrodzenia netto;
- za zwłokę w realizacji poszczególnych kamieni milowych od 1.000,00 PLN do 5.000,00 PLN za każdy dzień zwłoki.
Łączna kwota kar umownych za zwłokę nie przekroczy 20% wynagrodzenia netto .
Łączna kwota kar umownych za odstąpienie od Umowy oraz za zwłokę nie przekroczy 30 % wynagrodzenia netto .
7. Uwagi: Wartość robót realizowanych przez Emitenta nie przekroczy 30% wartości kontraktów.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-04-30Jacek Leczkowski
Agnieszka Głowacka
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Jacek Leczkowski
Agnieszka Głowacka


Nazwa jednostki:ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ERBUD S.A.
Adres:Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa
Telefon:022 548-70-00
Fax:022 548 70 10
Email:info@erbud.pl
www:www.erbud.pl
NIP:879-017-22-53
REGON:005728373

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy