pixelg
podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Kąty - 2020-10-02 - ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA (erbud)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Kąty - komunikat spółki ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA (erbud) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr56/2020

Data sporządzenia: 2020-10-02
Skrócona nazwa emitenta
ERBUD S.A.
Temat
Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 42,83 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Kąty.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 1 października 2020r. konsorcjum firm PBDI S.A z Torunia (podmiot zależny w 90% od Emitenta) oraz P&Q Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku zawarło znaczącą Umowę na roboty budowlane na niżej określonych warunkach:

1. Data zawarcia kontraktu: 1 października 2020 roku;
2. Inwestor (dokładna nazwa i siedziba): Baltic Green I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Skaryszewska 7, 03-802 Warszawa;
3. Całkowita wartość kontraktu netto: 42.825.138,23 PLN netto; w tym wartość przypadająca na PBDI S.A. 28.455.100,73 PLN netto
4. Przedmiot kontraktu: roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Kąty;
5. Ostateczny termin realizacji Umowy: 15 marca 2022 roku;
6. Warunki płatności: fakturowanie częściowe zgodnie z realizacją kamieni milowych. Faktury płatne w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury;
7. Gwarancja dobrego wykonania: 10 % wartości wynagrodzenia netto w formie gwarancji ubezpieczeniowej z terminem ważności 60 dni po podpisaniu Końcowego Protokołu Przejęcia Robót;
8. Gwarancja usunięcia wad i usterek: 5 % wartości wynagrodzenia netto w formie gwarancji ubezpieczeniowej z terminem ważności 2 lata i 45 dni od dnia wygaśnięcia gwarancji dobrego wykonania oraz 2,5% wartości wynagrodzenia netto w formie gwarancji ubezpieczeniowej na kolejne 3 lata i 45 dni;
9. Kary:
- za rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 10% wynagrodzenia netto;
- za zwłokę w realizacji poszczególnych kamieni milowych:
9.000 PLN za każdy dzień zwłoki w terminie wykonania projektów wykonawczych fundamentów oraz dróg dojazdowych;
22.500 PLN za każdy dzień zwłoki w terminie wykonania projektów elektrycznych;
67.500 PLN za każdy dzień zwłoki w terminie osiągnięcia gotowości fundamentów do montażu turbin; 45.000 PLN za każdy dzień zwłoki w terminie osiągnięcia gotowości do energetyzacji;
67.500 PLN za każdy dzień zwłoki w terminie przedłożenia dokumentacji powykonawczej;
67.500 PLN za każdy dzień zwłoki w terminie uzyskania pozwolenia na użytkowanie;
67.500 PLN za każdy dzień zwłoki w terminie podpisania Końcowego Protokołu Przejęcia Robót;

Maksymalna kwota kar umownych za zwłokę nie przekroczy 20% całkowitej ceny kontraktu netto.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-10-02Agnieszka Głowacka
Jacek Leczkowski
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Agnieszka Głowacka
Jacek Leczkowski


Nazwa jednostki:ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ERBUD S.A.
Adres:Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa
Telefon:022 548-70-00
Fax:022 548 70 10
Email:info@erbud.pl
www:www.erbud.pl
NIP:879-017-22-53
REGON:005728373

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy